Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INISOFT s.r.o.

Rumjancevova 696/3, Liberec 1, 460 01

tel.: 485 102 698

e-mail: inisoft@inisoft.cz

https://www.inisoft.cz

EVIDENCE ODPADŮ

   

Uživatelská a systémová příručka

programu EVI verze 8

 


Zpracováno podle zákona č. 185/2001 Sb.

a vyhlášek MŽP č. 352/2005 Sb., 376, 381 – 384/2001 Sb., 352/2008 Sb.


 

 

Program EVI 8 byl atestován a získal od společnosti Equica, a.s.

„Prohlášení o shodě s Vyhláškou 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS."

Registrační číslo: 275-1809-01

 

 

Uživatelská příručka k programu EVI 8 je rozdělena do tří samostatných částí:

Systémová dokumentace - určeno pro systémového správce

Uživatelská dokumentace - určeno pro uživatele programu EVI 8

Bezpečnostní dokumentace - určeno pro bezpečnostního správce

 

Obsah: