Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Servisní služby spustíte v základním menu programu v horní lištové nabídce Ostatní. Používají se v případě, že se v databázi zobrazí nesmyslná data, např. nenulové sídlo organizace, porušená vazba mezi subjekty (sídla a provozy => nezobrazují se provozy) apod.

Servisní služby jsou rozděleny do několika částí. Každá servisní oprava se spouští tlačítkem Kontrola / Oprava. V případě sídel s nenulovým provozem a povolených odpadů se spustí externí program. Při opravě sídel s nenulovým provozem se zobrazí seznam problémových subjektů (pokud je seznam prázdný, data jsou v pořádku). V záhlaví tohoto seznamu jsou tlačítka pro individuální nebo hromadnou opravu. Při opravě povolených odpadů stiskněte tlačítko Hromadná oprava.
Poslední funkcí v této volbě je Smazání parametrů programu, která umožňuje smazat veškeré parametry programu EVI 8.

  • No labels