Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INISOFT s.r.o.

Rumjancevova 696/33, Liberec 1, 460 01

tel.: 485 102 698

e-mail: inisoft@inisoft.cz

https://www.inisoft.cz

 

Evidence správních řízení

 

Uživatelská a systémová příručka

programu ESPI verze 9

 

 

Zpracováno podle zákona č. 500/2004 Sb., 541/2020 Sb., 542/2020 Sb.  a

příslušných vyhlášek MŽP

 

 

 

Program ESPI 9 byl atestován  a získal od společnosti Equica, a.s.

„Prohlášení o shodě s Vyhláškou 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS.“

Registrační číslo: 275-2009-02

 

 

Uživatelská příručka k programu ESPI9 je rozdělena do tří samostatných částí:

Systémová dokumentace - určeno pro systémového správce

Uživatelská dokumentace - určeno pro uživatele programu ESPI 9

Bezpečnostní dokumentace - určeno pro bezpečnostního správce

 

Obsah:

 

  • No labels