Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po kliknutí na ikonu s názvem Elektrozařízení na svislé liště programu v sekci Evidence nebo příkazem v horním menu programu otevřete tabulku určenou pro evidenci zpětného odběru elektrozařízení. Tato provozní evidence umožňuje evidovat elektrozařízení v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky 352/2005 Sb. Ze zadaných údajů lze pomocí filtru vytvořit řadu přehledů potřebných k získání informací pro hlášení povinným osobám (kolektivním systémům Asekol, Ekolamp, Elektrowin, Rema, Retela, výrobcům apod.).

Pozn.: Pokud ve Vašem programu EVI 8 není evidence zpětného odběru elektrozařízení přístupná, můžete si ji pod názvem Zpětný odběr elektrozařízení doobjednat jako volitelný modul.

 

Popis jednotlivých funkcí:

Ikona

Funkční kl.

Popis funkce

Insert

pořízení nového záznamu

Delete 

smazání kurzorem vybraného záznamu

F2

kopie vybraného záznamu

Ctrl+F2

kopie vybraného záznamu do partnerské evidence

Shift+F2

kopie vybraného záznamu do evidence odpadů

Shift+Ctrl+F2

hromadná kopie do evidence odpadů

F3

hledání záznamu podle zadaného kritéria např. podle datumu, původu, způsobu nakládání atd. Podmínkou je setřídění dat podle této položky

F4

editace/změna vybraného záznamu

F5

přepočet záznamů, zobrazení aktuálního stavu (tzv. Refresh - Obnovení)

F7

tisk zobrazených údajů

Ctrl+F7

tisk potvrzení o převzetí elektrozařízení

F8

tisk průběžné evidence zpětného odběru elektrozařízení

není

tisk dodacího listu

F10

možnost zobrazení pouze vybraných záznamů podle předem nastavených podmínek

není

karta elektrozařízení – sumární přehled elektrozařízení podle jednotlivých komodit včetně bilance

není

export zobrazených údajů nebo export údajů z celé tabulky do externího tabulkového editoru MS Excel; přenášené záznamy lze omezit nastavením filtru

 

Ctrl+D,T,M,R,O

Období: Nastavení rozsahu zobrazených dat 

Ctrl+Ins

vložení přílohy k danému autovraku – je možné vkládat obrázky, dokumenty, naskenované dokumenty, fotky

  • No labels