Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po kliknutí na ikonu s názvem Použité díly na svislé liště programu v sekci Evidence nebo příkazem v horním menu programu otevřete tabulku určenou pro evidenci použitých dílů, které vznikají při zpracování autovraků. Tato evidence je v programu EVI 8 přístupná pouze v případě zaregistrovaného modulu Autovraky

Do evidence se zapisují jednotlivé součástky vzniklé z demontáže autovraku tak, jak procházejí skladem použitých dílů. Při vložení nového záznamu je automaticky nastaven příznak Skladem, který určuje, že je příslušný použitý díl na skladě. V případě prodeje musíte tento příznak zrušit. Všechny prodané použité díly se automaticky započítávají do přehledu Tisk podkladů pro přílohu 5 vyhlášky 352/2008 Sb. viz Evidence odpadů. Způsob započítávání použitých dílů do tiskové sestavy Podklady přílohy 5 lze definovat ještě kódem nakládání, který je součástí každého záznamu o použitém dílu. 

Pozn.: Tisková sestava Podklady pro přílohu 5 slouží pro předávání údajů smluvním výrobcům a akreditovaným zástupcům. 

Pokud se použitý díl stane odpadem (není poptávka, díl je poškozen apod.), pak lze příslušný záznam převést do evidence odpadů pomocí funkce F6 – Převod do evidence odpadů. Při převodu se automaticky nastavuje kód nakládání A00 – vlastní produkce. Program Vás však vyzve k zadání kódu odpadu. Přípustné jsou pouze odpady ze skupiny 1601, 13, 1606 a dále odpady 160801, 160802, 160803, 191003, 191004, 191005 a 191006. Použitý díl převedený do evidence odpadů se automaticky ze skladu odepíše a zaškrtne se položka Převeden do evidence odpadů. Standardně se tyto položky v Použitých dílech nezobrazují. Pokud je chcete vidět, zrušte volbu Zobrazovat díly pouze skladem. 

 

Popis jednotlivých funkcí:

Ikona

Funkční kl.

Popis funkce

Insert

pořízení nového záznamu

Delete 

smazání kurzorem vybraného záznamu

F3

hledání záznamu podle zadaného kritéria např. podle datumu, popisu, tovární značky atd. Podmínkou je setřídění dat podle této položky

F4

editace/změna vybraného záznamu

F5

přepočet záznamů, zobrazení aktuálního stavu (tzv. Refresh - Obnovení)

F6

Převod kurzorem vybraného záznamu do evidence odpadů

F7

tisk průběžné evidence

F10

FILTR: možnost zobrazení pouze vybraných záznamů podle předem nastavených podmínek

není

export zobrazených údajů nebo export údajů z celé tabulky do externího tabulkového editoru MS Excel; přenášené záznamy lze omezit nastavením filtru

 

není

Zobrazit záložku podrobností: zde můžete vypnout detailní náhled na kurzorem vybraný použitý díl

 

Ctrl+D,T,M,R,O

Období: Nastavení rozsahu zobrazených dat 

  • No labels