Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Bezpečnostní prvky

Instalace programu

Standardní instalace programu probíhá do lokálního adresáře c:\program files (x86)\inisoft\evi8. Pokud uživatel nemá práva přístupu do instalačního adresáře, není možné provádět aktualizace. Pro běžný chod programu stačí mít v adresáři práva pro čtení.

Instalace databáze

Standardní instalace databáze probíhá do adresáře c:\program files (x86)\inisoft\dbini. Pokud uživatel nemá plná práva přístupu do instalačního adresáře, není možné provádět aktualizace, archivace a importy dat.

Databáze je dodávána s administrátorským přístupem, pokud chcete tento přístup omezit, pak postupujte dle kapitoly Uživatelé.

Bezpečnost dat, Firebird

Databáze programu je vytvořena v SQL prostředí Firebird a využívá dostupné nástroje tohoto prostředí k zabezpečení dat. Přístup k datům je realizován v systému Firebird pouze pod uživatelským účtem SYSDBA (viz kapitola „Nastavení databáze“). Heslo lze v systému Firebird změnit. Návod k nastavení a administraci systému Firebird je k dispozici na internetových stránkách (např. www.firebirdsql.org) a proto není součástí této dokumentace.

Data v databázi s výjimkou hesel nejsou šifrovaná. V případě požadavku na vyšší zabezpečení dat je nutné využít možnosti operačního systému. Uživatel programu nemusí mít k databázi přístupová práva. K databázi musí být zabezpečen pouze přístup na úrovni systému Firebird (uživatel SYSTEM).  V případě síťové verze nemusí být složka s databází sdílená.

Přístup k datům

Nastavení přístupu k datům jednotlivým uživatelům lze provést přímo na úrovni programu zavedením uživatelských účtů. Každému účtu lze přiřadit libovolný počet skupin a každé skupině lze nadefinovat příslušné zákazy přístupu do jednotlivých dat, editorů, použití funkcí, databázových operací apod. Více informací naleznete v kapitole „Uživatelé.“

Identifikace dat

Záznamy v editorech subjekty, odpady, přeprava atd. jsou při ukládání automaticky označeny jménem uživatele, který záznam do databáze vložil nebo naposledy editoval, datem a typem editace (pořízení, změna atd.).

Databázové operace

Databázi programu je možné zálohovat prostým kopírováním databázového souboru na úrovni nastavení operačního systému. Při kopírování však doporučujeme zastavení Firebird serveru, aby byl zamezen přístup resp. používání databázového souboru v době kopírování.

Upozornění: Pokud se provede kopie v době používání databáze, hrozí porušení integrity dat v databázi.

Provedení kopie databázového souboru např. do složky na síťovém disku lze nastavit i v programu. Více informací naleznete v kapitole „Parametry programu.“ Pokud je program instalován lokálně na PC uživatele, pak doporučujeme provádět pravidelně kopii databáze na síťový disk.

Dále lze databázi zálohovat prostřednictvím technologie Firebird. Více informací naleznete v kapitole „Databáze.“ Tento způsob zálohování umožňuje kontrolu integrity dat v databázi, nezálohuje indexy, výsledný soubor je menší a má příponu gbk, ibk nebo fbk. Upozornění: V tomto případě není možné provádět zálohování na síťový disk. Záloha lze vždy provést pouze na PC, na kterém je spuštěn Firebird Server. Cesta do složky, ve které je záloha vytvořena, se nastavuje z pohledu Firebird serveru.

V případě narušení integrity dat lze využít programové funkce ke kontrole a opravě dat a následně k reindexaci databáze. Více informací naleznete v kapitole „Databáze.“

 

  • No labels