Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V programu lze nastavit logování prováděných změn v datech. Více informací naleznete v kapitole „Uživatelé." Záznamy v editorech subjekty, odpady, přeprava atd. jsou při ukládání automaticky označeny jménem uživatele, který záznam do databáze vložil nebo naposledy editoval, datem a typem editace (pořízení, změna atd.). V případě použití databázových operací typu import dat, automatické generování záznamů z jiného programu apod. je záznam označen informací, z jakého programu nebo jakou funkcí a kdy byl záznam vytvořen.

  • No labels