Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nabídka zákonných výkazů je přístupná z horní i svislé lišty programu v menu Sestavy. Jsou zde reprezentovány tisky vyplývající z příslušných prováděcích vyhlášek k zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. Všechny ostatní tiskové sestavy jsou přístupné přímo při editaci dat po stisknutí klávesy F7 nebo v příslušných nabídkách. 
 

Přehled zákonných povinností a výkazů:

Vyhláška/Zákon

Poslední novela

Příloha/ Paragraf

List

Program EVI8

Popis

------------------------------------- odpady ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

383/2001

351/2008

§21-22

 

Evidence odpadů

Průběžná evidence odpadů v rozsahu přílohy č.20

383/2001

351/2008

20

 

Zákonné výkazy/ Export dat

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

383/2001

351/2008

20

1

Zákonné výkazy/ Export dat

Identifikace původce nebo oprávněné osoby

383/2001

351/2008

20

2

Zákonné výkazy/ Export dat

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

383/2001

351/2008

20

3

Zákonné výkazy/ Export dat

Údaje o složení kalu (kat.číslo 190805)

383/2001

351/2008

20

4

Zákonné výkazy/ Export dat

Údaje o finanční rezervě a volné kapacitě skládky

------------------------------------- autovraky ------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

352/2008

 

§4-7

 

Evidence autovraků + použitých dílů

Průběžná evidence autovraků v rozsahu přílohy č.4

352/2008

 

3

 

Evidence autovraků

Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků

352/2008

 

4

 

Zákonné výkazy/ Export dat

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady

352/2008

 

4

1

Zákonné výkazy/ Export dat

Identifikace oprávněné osoby

352/2008

 

4

2

Zákonné výkazy/ Export dat

Hlášení o sběru a zpracování vybraných autovraků a odpadů vzniklých z jejich zpracování

352/2008

 

4

3

Zákonné výkazy/ Export dat

Hlášení o sběru a zpracování ostatních autovraků, odpadů vzniklých z jejich zpracování a ostatních odpadů

352/2008

 

5

 

Evidence odpadů

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel

352/2008

 

5

Tab 1

 

Způsob nakládání s vybranými autovraky

352/2008

 

5

Tab 2

 

Způsob nakládání s materiály a odpady z nebo do ČR

------------------------ elektroodpady ------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

352/2005

 

§11

 

Evidence odpadů

Průběžná evidence elektroodpadů v rozsahu přílohy č.8

352/2005

 

8

1

Zákonné výkazy/ Export dat

Identifikace oprávněné osoby

352/2005

 

8

2

Zákonné výkazy/ Export dat

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů

------------------------ zpětný odběr -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

není vyžadováno

 

 

 

Evidence zpětného odběru

Průběžná evidence zpětného odběru výrobků

 

 

 

 

Evidence elektrozařízení

Průběžná evidence zpětného odběru elektrozařízení

352/2005

 

4

 

 

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení

383/2001

 

19

 

Evidence zpětného odběru

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru některých výrobků

----------------------- zařízení ----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

383/2001

 

22

 

Evidence zařízení

Zařízení pro využívání a odstraňování odpadů

383/2001

 

23

 

Evidence zařízení

Skládky odpadů

383/2001

 

24

 

Evidence zařízení

Shromažďovací místa NO, sběrová místa, sklady odpadů

383/2001

478/2008

20

4

Zákonné výkazy/ Export dat

Údaje o finanční rezervě a volné kapacitě skládky

----------------------- doprava --------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

383/2001

 

26

 

Evidence přepravy NO

Evidenční list pro přepravu NO po území ČR

383/2001

 

27

 

Zákonné výkazy

Dopravce odpadů

-------------------------- spisy -------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

383/2001

351/2008

25

 

Evidence vlastních spisů

Hlášení o vydaných souhlasech a dalších rozhodnutích

------------------- Hlášení ČSÚ -----------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

89/1995

$15

ODP 5-01

 

Zákonné výkazy

Roční výkaz o odpadech

89/1995

$15

ODP 5-01 020

 

Zákonné výkazy

Statistický výkaz o odpadech

89/1995

$15

ODP 5-01 021

 

Zákonné výkazy

Odběratelé odpadu

89/1995

$15

ODP 5-01 322

 

Zákonné výkazy

Spotřeba odpadů jako druhotných surovin

Zobrazované údaje jsou vymezeny nastaveným časovým obdobím a rozsahem dat stejně, jako je tomu např. v přehledech. Jestliže jsou ve vaší evidenci uvedeny dávky představující meziprovozní předávání odpadů, můžete tyto hodnoty např. při tvorbě hlášení v rámci organizace potlačit pomocí parametru Nezohledňovat meziprovozní vztahy.

V náhledu před tiskem vám program umožní po stisknutí pravého tlačítka myši uložit tiskovou sestavu do souboru. Upozornění: Uložení tiskové sestavy do souboru však nesplňuje požadavky předávání hlášení v elektronické podobě na úřad s rozšířenou působností. Hlášení v elektronické podobě lze příslušnému úřadu vytvořit pomocí funkce Export dat

Program dále umožňuje tisk jednotlivých hlášení vždy za kurzorem vybraný subjekt nebo hromadný tisk hlášení za označené subjekty. Označit subjekty lze individuálně pomocí příslušného tlačítka příp. klávesou F11 nebo hromadně pomocí tlačítka Hromadné označení. Tato funkce označí subjekty, jež mají vyplněno konkrétní ZÚJ (základní územní jednotku) nebo spadají do příslušného území ORP (obce s rozšířenou působností). Pozn.: Označené subjekty v zákonných výkazech korespondují s označenými subjekty přímo v adresáři subjektů.

 

HLÁŠENÍ O PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Základní tisková sestava, evidence všech odpadů, zpracovaná podle vyhlášky 383/2001 Sb.přílohy 20. Hlášení lze tisknout za aktuálně nastavený subjekt, za všechny provozovny aktuálně nastaveného subjektu (tj. za celou firmu) nebo za označené subjekty. Hlášení však musí být podáno za každé zařízení nebo samostatnou provozovnu zvlášť! Pro zařízení typu skládka se taktéž tiskne list č.4 - finanční rezerva a volná kapacita skládky.

Hlášení v tištěné je pouze pro vaše potřeby. Hlášení o produkci a nakládání s odpady se provádí v elektronické podobě v platném datovém standardu MŽP (viz. Export dat).

 

PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE

Tisk průběžné evidence odpadů podle vyhlášky 383/2001 Sb. Tato evidence je zpracovaná ve stejném formuláři jako Hlášení o produkci a nakládání s odpady. Tisková sestava obsahuje za nastavené období všechny dávky odpadů setříděné podle datumu a katalogového čísla. 

 

STATISTICKÉ VÝKAZY

Tisk ročního výkazu o odpadech ODP 5-01 určený Českému statistickému úřadu na základě zákona 89/95 Sb. Program umožňuje vytisknout titulní stránku obsahující informace o aktuálně nastaveném subjektu resp. o jeho sídle. Sestava Odpady - 020 zahrnuje všechny odpady s členěním podle katalogového čísla a kódu nakládání. Sestava Odběratelé odpadu - 021 zahrnuje pouze odpady s kódem nakládání AN3 a BN3 s členěním podle partnerských organizací. Výkaz Spotřeba odpadů jako druhotných surovin - 322 obsahuje součtem určité druhy odpadů (druhotné suroviny). Výkaz Komunální odpady podle původu a typu sběru - 392 soustřeďuje informace o množství vyprodukovaného komunálního odpadu, o množství jednotlivých komodit tohoto druhu odpadu a o výši poplatku jednoho obyvatele za odstraňování komunálního odpadu.

 

HLÁŠENÍ O SBĚRU, ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Používáte-li volitelný modul Autovraky, je vám v programu zpřístupněna záložka Hlášení o sběru, zpracování autovraků. Z této záložky lze tisknout Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 4 vyhlášky 352/2008 SbUpozornění: Pokud vytváříte toto hlášení, již netiskněte hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. 

Toto hlášení je dle aktuální legislativy nutné předat v elektronické podobě v platném datovém standardu MŽP (viz Export dat).

 

HLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ

Používáte-li volitelný modul Elektroodpady, je vám v programu zpřístupněna záložka Elektroodpady. Na této záložce lze nastavit tisk Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů dle přílohy č. 8 vyhlášky 352/2005 Sb. Hlášení lze tisknout za aktuálně nastavený subjekt, za všechny provozovny aktuálně nastaveného subjektu (tj. za celou firmu) nebo za označené subjekty. Upozornění: Pokud jste zpracovatelem elektroodpadů a tudíž tisknete toto hlášení, již netiskněte hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb.

Toto hlášení je dle aktuální legislativy nutné předat v elektronické podobě v platném datovém standardu MŽP (viz Export dat).

 

  • No labels