Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Nápovědu programu EVI 8 lze vyvolat pomocí příslušné ikony na svislé liště programu v sekci Ostatní nebo z horní lištové nabídky. V nápovědě se můžete pohybovat pomocí kontextových odkazů nebo pomocí obsahu a rejstříku. Kombinací kláves Ctrl+F můžete využít fulltextového vyhledávání vámi zadaného textu. Stisknutím kláves Alt+F4 se vrátíte zpět do programu.

Pokud se při používaní programu ocitnete v nesnázích, stiskem funkční klávesy F1 vyvoláte nápovědu k aktuálnímu tématu.
Pozn.: Nápověda programu a legislativa (obsahující zákon č. 185/2001 Sb. včetně příslušných prováděcích vyhlášek č. 352/2005 Sb., 352/2008 Sb., 376/2001 Sb. a 381 - 384/2001 Sb.) je vytvořena formou internetových stránek.

  • No labels