Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Závěr

Program EVI 8 vychází ze zákona č. 185/2001 Sb. (o odpadech, v platném znění) a k němu příslušných prováděcích vyhlášek. Umožňuje tvorbu ročních hlášení o odpadech (v rozsahu příloh č. 20 vyhlášky 383/2001 Sb., č. 8 vyhlášky 352/2005 Sb. a č. 4 vyhlášky 352/2008 Sb.) a to v přenosovém standardu dat o odpadech.

Naším cílem je dosáhnout toho, aby program co nejefektivněji napomáhal při vaší práci, proto rádi přivítáme každou radu, námět i zkušenost s jeho používáním. Jsme připraveni pomoci při nejasnostech, které mohou občas nastat, a pokud to bude možné, zahrnout vaše eventuální připomínky do dalších verzí programu. K dispozici je vám také hot-line na telefonním čísle 485 102 698, e-mailová adresa helpdesk@inisoft.cz a webovská stránka https://www.inisoft.cz.

Identifikační údaje dokumentu

Verze

8.7.6.4

Zpracovatel

Lukáš Grill

Schvalovatel

Petr Grusman

Datum zpracování

18. května 2022

Datum schválení

18. května 2022

Datum platnosti

18. srpna 2022

Elektronická verze

8.7.6.4

 

Pokud se neshoduje verze Vašeho programu s verzí uvedenou v této příručce, je pro uživatele připraven seznam změn na internetových stránkách www.inisoft.cz.

Uživatelská dokumentace v elektronické podobě je aktualizována průběžně a její aktuální znění lze stáhnout z www.inisoft.cz.

V případě, že chcete vytisknout dokument v elektronické podobě, využijte možnosti Vašeho webového prohlížeče, operačního systému nebo kontaktujte dodavatele programu.

Upozornění pro uživatele

V případě, že se v průběhu používání programu EVI 8 objeví chybové hlášení v jiném než v českém jazyce, jedná se o informaci určenou úzkému okruhu specialistů na straně technické podpory dodavatele produktu.

Popis a zpráva o provedených testech v programu

Program EVI 8 byl otestován na deklarovaných operačních systémech Windows 7/10. Všechny chyby, které byly při testování zjištěny, byly opraveny. Program nadále testujeme a případné chyby a nedostatky (vzniklé např. úpravou programu z důvodů změny legislativy) jsou vždy odstraněny v nové aktualizaci programu. Upgrade vystavujeme pravidelně na internetových stránkách https://www.inisoft.cz.

 

  • No labels