Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum vydání: 9. 5. 2022


Video
 Klikněte pro zobrazení videa

Video v plném rozlišení lze spustit na samostatné stránce po kliknutí na název videa nebo logo Youtube v okně přehrávače.

Upozornění

Z důvodu změn v mechanismu pamatování si otevřených záložek dojde k uzavření všech otevřených záložek, bude tedy nutné si využívané záložky znovu otevřít.

Upozornění

Z důvodu změny registrace modulu Hromadných operací je pro jejich zpřístupnění nutné provést přeregistraci licence. Na tuto skutečnost program při startu upozorní hláškou.

Přidáno

 • Detekce povolení protokolu TLS 1.2 v rámci instalátoru

 • Detekce Microsoft .net framework 4.8 v rámci instalátoru
 • Nový parametr pro orientaci tisku v nastavení  a změna orientace obecného tisku dat v přehledu -> na výšku
 • Automatická registrace klienta s novými moduly při zaregistrování rozšířené licence v případě jednouživatelské licence (MS SQL Express LocalDB)

Změněno

 • Úprava GUI instalátoru
 • Optimalizace nástroje pro správu databáze (DBUpdater)
 • Změna distribuce verzí MS SQL Express LocalDB
 • Změna minimálního podporovaného rozlišení na HDReady (1366 x 768)
 • Úprava mechanismu pamatování si otevřených záložek s ohledem na nastavená práva uživatelů
 • Funkce Výchozí vzhled na záložce nyní resetuje pouze vzhled, nikoliv nastavené hodnoty
 • Úprava dostupnosti funkce pro odeslání databáze pro servisní účely
 • Sjednocení vzhledu tzv. čekacího dialogu
 • Optimalizace rychlosti vyhodnocení práv při zobrazení dat v aplikaci
 • Změna registrace modulu Hromadné operace


Přidáno

 • Přidány hromadné operace do funkce Výskyt subjektu pro agendu Evidence odpadů
 • Možnost skrytí detailu subjektu / kontaktů v přehledu Subjekty
 • Možnost přidání sloupce Název Firmy do přehledu Subjekty
 • Kontrola přiřazení subjektu jako evidenta při změny typu subjektu
 • Nová funkce pro vytvoření dávky z rozdílu na Kartě odpadů + ekvivalent jako hromadná operace
 • Návrat možnosti tisku zobrazených dat do přehledu Evidence odpadů
 • Funkce Výskyt subjektu je nyní dostupná i v přehledu Evidenti
 • Nové možnosti tisku v přehledu Evidenti
 • Nová možnost odeslání hlášení údajů o zařízení pro nakládání s odpady a hlášení údajů o činnosti obchodníka / zprostředkovatele / dopravce přes ISDS

Změněno

 • Odstranění funkce pro načtení adresy podle Registru zařízení z důvodu vypnutí této služby ze strany ISPOP
 • Oprava chyby při ukládání subjektů se stejným IČO/kódem pro typy Subjekt bez IČO a Zahraniční subjekt
 • Oprava chybné kontroly na integritu záznamů při stratu programu
 • Oprava nefunkčního tlačítka Uložit a nový ve funkci dávky odpadů ze šablony
 • Optimalizace rychlosti ukládání dávek odpadů ze šablony
 • Optimalizace rychlosti tisku průběžné evidence
 • Optimalizace rychlosti zobrazování dat na Kartě odpadů
 • Optimalizace rychlosti funkce ABC bilance a korekce na Kartě odpadů
 • Tisk průběžné evidence se nyní provádí v rámci aktuálně nastaveného období
 • Oprava filtrování podle štítků pro přehledy Karta odpadů a Partneři
 • Oprava zobrazení dat v přehledech Evidence odpadů, Karta odpadů a Partneři pro více evidentů
 • Sjednocení tiskových možností pro přehledy Evidence odpadů, Karta odpadů a Partneři
 • Optimalizace rychlosti funkcí hromadných operací
 • Oprava zobrazení údaje Typ v přehledu Evidenti
 • Oprava chybného zobrazení vykazovacích celků v přehledu Hlášení - Odpady
 • Drobné funkční a grafické úpravy v parametrech hlášení
 • Oprava přikládání souboru s výpisem z účtů k hlášení v případě vyplněného listu č. 4
 • Drobné úpravy formulářů hlášení údajů o zařízení pro nakládání s odpady a hlášení údajů o činnosti obchodníka / zprostředkovatele / dopravce
 • Název PDF souboru oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob obci nyní obsahuje IČO obce a minimálně část názvu namísto kódu obce


Přidáno

 • Nová funkce exportu subjektů a odpadů (rozsah jedné evidence)
 • Po dokončení importu se nově provede obnovení dat ve všech otevřených přehledech
 • Nová výchozí volba reakce na chybu během importu - storno celého importu
 • Kontrola platnosti ZÚJ ve všech českých adresách
 • Automatická korekce parametru "Činnost na území" u importovaných subjektů
 • Inisoft Mini - jednopísmenné údaje pro označení evidenta a partnera importovány jako štítky
 • Formát XML - podpora importu štítků na kontaktech a dávkách odpadu

Změněno

 • Přesunutí agendy do základního modulu ENVITA
 • Obecná optimalizace rychlosti
 • Sjednocení rozhraní pro import z formátu Inisoft Mini a XML
 • Pozastaven import EKO-KOM atributů
 • Zpřehlednění výpisu chyb během importu
 • Opravy v importním XSD schématu
 • Oprava chyby při importu více zahraničních subjektů se státem GB
 • Opravy dalších chyb v importu


Přidáno

 • Zahrnutí obchodníků a skladů u původce do kontrol vůči RES při ukládání dávky odpadu
 • Kontrola převzetí odpadu podle seznamu povolených odpadů rozšířena i na obchodníky
 • Automatická oprava dle RES nyní zahrnuje i změnu typu subjekt mezi typy firma - obec
 • Funkce pro kontrolu subjektů a vyhledávání v databázi RES jsou nově k dispozici i v přehledu Subjekty v nabídce ostatních operací
 • Aktualizátor nyní kontroluje nastavená práva nad databází a případně upozorňuje na jejich přepsání
 • Číselník typů zařízení nyní obsahuje nové typy zařízení dle zákona 541/2020 Sb.

Změněno

 • Oprava přepnutí kontextového menu do angličtiny po použití funkce Kontrola subjektů dle RES
 • Oprava zobrazení špatné kategorie odpadu u povolných odpadů v detailu zařízení / obchodníka/ skladu u původce
 • Opravy nalezených chyb v rámci kontroly subjektů dle RES


Změněno

 • Oprava chyby při ukládání ZPO/PIO po výběru a naplnění kódu odpadu ze šablony ILNO
 • Drobné úpravy tisku ZPO/PIO
 • Změna licencování modulu - odstranění kontroly na IČO


Přidáno

 • Nová možnost tisku ILNO na jednu stranu velikosti A4

Změněno

 • Úprava tisku označení sběrových prostředků - velikost piktogramů


Přidáno

 • Možnost tvorby evidence odpadů z agendy
  • Párové dávky
  • Možnost parametrizace
  • Náhled a kontrola
  • Hromadné generování s rozšířením hromadných operací
 • Přihlášení skrze ENVIAM/CRŽP pro komunikaci s SEPNO
  • Indikace přihlášení ve stavovém řádku
  • Nová sekce pro nastavení přihlašovacích údajů
 • Možnost nastavení tisku prázdných řádků v seznamu odpadů pro doklady OLPNO a přepravní doklad dle ADR
 • Možnost nastavení tisku sloupce Korekce množství na dokladech OLPNO a přepravní doklad dle ADR
 • Automatické dosazení dopravce po zadání RZ na formulářích OLPNO a Dopravce
 • Možnost dosadit aktuální místo nakládky na formuláři odpadu
 • Možnost vybrat místo nakládky z číselníku již použitých míst nakládky pro daný záznam OLPNO
 • Možnost nastavení automatického dosazování některých údajů podle uživatele i evidenta

Změněno

 • Komunikace se systémem SEPNO nyní probíhá přes webovou službu verze 1.04


Přidáno

 • Zobrazení adresy webové služby MA ISOH ve výsledku testu spojení

Změněno

 • Oprava chybné podmínky zobrazení provozního deníku v modulu


Přidáno

 • Nové typy sběru
 • Nový typ nádoby

Změněno

 • Aktualizace výkazu na verzi 4.3