Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Modul Odpady nabízí několik hromadných operací, které jsou k nalezení v agendách OdpadyKarta odpadů a Partneři v nabídce tlačítka  Hromadné operace. Tlačítko je k dispozici pouze se zaregistrovaným rozšířením hromadných operací pro modul Odpady.

Hromadné operace jsou vždy prováděny s / nad označenými a zároveň zobrazenými záznamy, je tedy žádoucí zkontrolovat, jaké záznamy se budou měnit. Pokud budete mít označeny záznamy a následně zvolíte filtr, který některé záznamy nezobrazí a poté spustíte hromadnou operaci, pak na označené a nezobrazené nebude aplikována.

Vyjmout označené odpady do schránky

Tato funkce provede kopii označených záznamů do schránky. Rozdíl oproti funkci kopírovat je v tom, že po vložení dojde ke smazání záznamů v evidenci, ze které byly zkopírovány.

Kopírovat označené odpady do schránky

Tato funkce provede kopii označených záznamů do schránky.

Zobrazit odpady ve schránce

Tato funkce otevře formulář, ve kterém budou vidět aktuálně zkopírované záznamy ve schránce.

Vložit odpady ze schránky

Tato funkce vloží záznamy ze schránky do evidence aktuálně vybraného evidenta. Pokud jsou nalezeny skutečnosti, které by mohly způsobit nesprávné vedení průběžné evidence, program na to upozorní a zobrazí všechny chybné záznamy. Po najetí na ikonu  se zobrazí důvod upozornění. V patě formuláře jsou zobrazeny počet záznamů a součty množství + a -. Tuto funkci je možné použít pouze pokud je rozsah přehledu nastaven na subjekt.

Formulář s nalezenými problémy

Vložit ze schránky jinak

Tato funkce vloží záznamy ze schránky do evidence aktuálně vybraného evidenta. Oproti klasické funkci Vložit je však možné dávky před vložením upravit. Po zvolení této funkce se otevře formulář, který je rozdělený na dvě části. V horní části se nachází šablona, která obsahuje všechny dostupné možnosti úpravy. Ve spodní části se pak nachází jednotlivé záznamy po zvolených úpravách, kde jsou v patě ještě zobrazeny počet záznamů a součty množství + a -. Tuto funkci je možné použít pouze pokud je rozsah přehledu nastaven na subjekt.

Smazat označené dávky

Tato funkce smaže všechny označené záznamy.

U označených odpadů hromadně změnit - vybrané položky

Tato funkce provede změnu vybraných údajů u označených záznamů. Po zvolení této funkce se otevře formulář jako pro funkci vložit ze schránky jinak. Tedy v horní části se nachází šablona, která obsahuje všechny dostupné možnosti úpravy, kdy je možné editovat veškeré dostupné položky pro dávku odpadů, včetně štítků, které je možné přepsat, nebo pouze přidat s použitím volby Zachovat exitující štítky. Ve spodní části se pak nachází jednotlivé záznamy po zvolených úpravách, kde jsou v patě ještě zobrazeny počet záznamů a součty množství + a -.

Před uložením změn je možné kliknout ve spodní části na tlačítko Validace, které zajistí kontrolu dat po provedených změnách.

 

Formulář pro hromadnou editaci dávek odpadů