Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Obsah

HW & SW požadavky

SW požadavky

 • Microsoft .NET Framework 4.8
 • Microsoft Visual C++ 2017 Runtime 32bit/64bit (v případě instalace MS SQL Server Express LocalDB)
 • TLS 1.2

Tabulky níže obsahují minimální a doporučené požadavky pro běh programu ENVITA (nejsou brány v potaz další aplikace, které mohou na serveru/pc být).

Lokální instalace

Parametry konfiguraceMinimálníDoporučené
Operační systémWindows 8.1*Windows 10
SQL server

MS SQL Server Express LocalDB**

MS SQL Server Express LocalDB**
Procesor2 jádra2 a více jader
Operační paměť (RAM)

2 GB

8 GB a více
Místo na disku10 GB40 GB a více
Grafické rozlišeníHDReady (1366 x 768)FullHD (1920x1080)

*Windows 8.1 již nedoporučujeme, jelikož v roce 2023 dojde k ukončení podpory ze strany Microsoft, viz tabulka

**Pro 32bitové operační systémy je distribuována verze 2014, pro 64bitové operační systémy se distribuuje verze 2019

Serverová instalace

Parametry konfigurace

Databázový server

Klientská stanice

Typ požadavkůMinimálníDoporučenéMinimálníDoporučené

Operační systém

Windows Server 2012*

Windows Server 2016 a vyšší

Windows 8.1 / Windows Server 2012*

Windows 10 / Windows Server 2016 a vyšší

SQL server

MS SQL Server 2014 Express

MS SQL Server 2019 Express a vyšší

-

-

Procesor

2 jádra

8 a více jader

2 jádra

2 a více jader

Operační paměť (RAM)

4 GB

16 GB a více

2 GB

4 GB a více

Místo na disku

30 GB

40 GB a více

2 GB

5 GB a více
Grafické rozlišení--HDReady (1366 x 768)FullHD (1920x1080)

*Windows 8.1 a Windows Server 2012 již nedoporučujeme, jelikož v roce 2023 dojde k ukončení podpory ze strany Microsoft, viz tabulka

Instalace

Instalační balíček je dostupný ke stažení na našich webových stránkách v sekci Podpora a download.

Existují dvě varianty instalace programu ENVITA:

 • Lokální - SQL server + databáze a program samotný jsou na jednom PC
 • Síťová - SQL server + databáze běží na jiném stroji než program, případně na shodném, ale k databázi se připojuje více uživatelů

Lokální verze

Lokální instalaci provede instalační balíček, který je dostupný ke stažení na našich webových stránkách v sekci Podpora a download.

Instalační balíček obsahuje:

 • MS SQL Express LocalDB 2014 pro 32bitový OS*
 • MS SQL Express LocalDB 2019 pro 64bitový OS
 • Microsoft Visual C++ 2017 Runtime 32bit/64bit
 • Program ENVITA

*Také pro verze Windows starší než Windows 10 TH1 1507 / Windows Server 2016

Detailnější popis lze nalézt na stránce Instalace lokální verze - pro 1 uživatele.

Síťová verze

V případě síťové instalace nestačí pouze náš instalační balíček. Na straně serveru je nutné nainstalovat a nakonfigurovat SQL server a síťovou komunikaci. Instalační balíček lze použít pro tyto účely:

 • Vykopírování DbUpdateru + záloh databází na straně serveru
 • K instalaci programu ENVITA na klientovi

Detailnější popis lze nalézt na stránce Instalace síťové verze - pro více uživatelů.

Aktualizace

Aktualizační soubor je dostupný ke stažení na našich webových stránkách v sekci Podpora a download. Pokud je v nastavení programu v sekci Aktualizace zapnutá kontrola aktualizací, bude v případě dostupné aktualizace nabídnuto stažení a případně i instalace aktualizačního souboru. 

Nabídka dostupných aktualizací

Lokální verze

V případě lokální verze stačí spustit aktualizační soubor a projít průvodcem aktualizace, tím dojde k povýšení programu ENVITA na aktuální verzi. Při dalším spuštění programu pak dojde k automatické aktualizaci databází (hlavní databáze a databáze příloh) na aktuální verzi.

Síťová verze

V rámci síťové verze je proces aktualizace programu stejný jako v případě lokální verze - stačí projít průvodcem, ale při nastavení minimálních oprávnění uživatelů nedochází k aktualizaci databází při dalším spuštění programu.

Pro aktualizaci databází slouží nástroj DbUpdater, který lze vyexportovat z průvodce aktualizací. Ve vyexportovaném adresáři se pak nachází také složka s aktualizačními skripty.

Pro provedení aktualizace je nutné v DbUpdateru nastavit:

 • Adresář s aktualizačními skripty - SqlScripts pro hlavní databázi, SqlScripts\DbFiles pro databázi příloh
 • Připojení k SQL serveru a určení databáze pro aktualizaci

Automatická aktualizace databází v rámci síťové verze

Aby byla umožněna automatická aktualizace databází při spuštění programu v rámci síťové verze, je nutné aby měl uživatel práva na úrovni role db_owner.

Pokud uživatel má práva nižší, nabídne ENVITA při spuštění také možnost přihlášení se pod jiným SQL účtem, lze tedy použít např. i dedikovaný SQL účet s vyššími právy pouze pro aktualizaci. Toto jednorázové přihlášení nepřepíše konfigurační soubor, tudíž při dalším spuštění dojde k přihlášení pod klasickým uživatelem.

 

Příklad nastavení DbUpdateru

Přeinstalace

Lokální verze

V případě lokální verze je důležité, aby nedošlo ke ztrátě dat. Při instalaci programu na nové PC je tedy nutné, aby byly také přeneseny databáze z původního počítače - standardní umístění databáze je C:\ProgramData\Inisoft\ISEnvita\DB, jedná se o databáze ISENVITA.mdf a ISENVITA_Files.mdf a jejich logy. Lze také využít funkcí zálohy a obnovy databází, které jsou k dispozici přímo v programu, kdy se na původním PC udělá záloha obou databází (hlavní a příloh), soubor zálohy se přenese na nový PC, kde se po registraci provede obnova obou databází. Databázi RES není nutné přenášet, neobsahuje žádná uživatelská data, stačí tedy na novém PC provést instalaci.

Síťová verze

Při síťové verzi stačí na nový počítač nainstalovat program, kdy se v rámci instalace nebo při prvním spuštění nastaví připojení ke stávající databázi. Následně již stačí klienta zaregistrovat. Pokud již nejsou volné moduly, lze ve správě klientů zrušit registraci předchozího klienta.

Instalace a aktualizace databáze RES

Postupy instalace a aktualizace databáze RES jsou popsány na stránce Instalace a aktualizace databáze RES.

Nejčastější chyby proč se ENVITA nespustí

 • Chybně zvolené připojení k MS SQL Serveru (connection string).
 • Chybějící číslo portu, přes který má probíhat komunikace s DB při volbě instalace s vlastním MS SQL Serverem.
 • Nesprávné heslo k účtu nebo nedostatečné oprávnění k MS SQL Serveru při využití windows autentifikace, pokud je zvolen vlastní MS SQL Server.