Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Videonávod
 Klikněte pro zobrazení videa

Video v plném rozlišení lze spustit na samostatné stránce po kliknutí na název videa nebo logo Youtube v okně přehrávače.

Stáhnutí instalačního balíčku

Instalační balíček je dostupný ke stažení na našich webových stránkách v sekci Podpora a download.

Instalace a nastavení SQL serveru

V rámci instalace je standardně distribuován MS SQL Express LocalDB, který umožňuje připojení pouze pro lokálního uživatele. Pro 32bitové operační systémy a pro verze Windows starší než Windows 10 TH1 1507 / Windows Server 2016 je distribuována verze 2014, pro 64bitové operační systémy se distribuuje verze 2022.

Instalace programu

Instalace vyžaduje připojení k internetu, neboť se některé části programu stahují až v průběhu instalace. Pro offline instalaci je potřeba stáhnout kompletní instalační balíček.

Otevřením staženého instalačního souboru dojde ke spuštění průvodce instalací.

Úvodní obrazovka instalace

Průvodce umožňuje spustit instalaci programu do následně zadané složky nebo export DB Updateru, který slouží jen pro aktualizaci databáze.

Výběr instalace

Pokud je vybrána volba Instalace / Aktualizace, pak v následujícím okně vyberete složku pro uložení programu. Standardně se nabízí c:\Program Files (x86)\INISOFT\ISEnvita\.

Průvodce umožňuje tři typy instalace:

  • Lokální - standardní instalace na lokální počítač s doporučeným nastavením
  • Pokročilá - instalace pro síťový provoz
  • Vlastní - instalace s možností úpravy některých parametrů

Výběr typu instalace

Lokální instalace

Při lokální instalaci se provede instalace MS SQL Express LocalDB, kdy je databáze umístěna do složky c:\ProgramData\Inisoft\ISEnvita\DB\ISENVITA.mdf, a programu ENVITA, který je nainstalován do umístění zadaného v předchozím kroku.

Pokročilá instalace

Tento typ provede instalaci programu na lokální stanici do umístění zadaného v předchozím kroku. Je očekáváno, že při spuštění programu, zadáte cestu k databázi, která je umístěna na serveru.

Vlastní instalace

V rámci vlastní instalace je možné upravit následující parametry:

  • Optimalizace pro výkon - program umožňuje využít funkcionality Windows NGen pro rychlejší běh aplikací vytvořením bitové kopie knihoven
  • Zástupce na ploše - možnost vytvoření zástupce na ploše
  • Zástupce v nabídce Start - možnost vytvoření zástupce v nabídce Start

Vlastní instalace

Tichá instalace

Program IS Envita je možné instalovat i v režimu tzv. Silent instalace, tuto možnost využijí hlavně IT správci.

Parametry spuštění

-dirHodnota parametru je použita na stránce pro výběr cílové složky, a to bez ohledu na platnost hodnoty. Ošetření platnosti hodnoty a vytvoření neexistujícího adresáře již zajišťuje předdefinovaná wpSelectDirPage (týká se i spuštění v silent módu).

-dontinstallmssql Switch pro volbu síťové instalace, při použití nebude instalován MS SQL Server LocalDB a connection string v souboru IniAppConfig.config bude prázdný (bude však přítomen parametr SqlConnectionString obsahující pouze metadata).

-silent Switch pro spuštění instalace bez UI. Není-li současně použit -dontinstallmssql, je prováděna lokální instalace.

Poznámka: Při aktualizaci stačí pouze parametr -silent