Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Shrnutí
Pomocí tohoto dokumentu provedete snadnou přeinstalaci některého z programů společnosti INISOFT s.r.o. z jednoho PC na druhý (výměna PC, změna uživatele). Obdobný postup je i při přeinstalaci samotného PC (změna operačního systému). V případě síťové verze je postup také obdobný, pouze záleží na tom, zda přeinstalováváte stranu serverovou nebo klientskou. Návod předpokládá, že instalace je umístěna ve standardním adresáři C:\Program Files (x86)\INISOFT.
Obsah


Záloha dat

V případě přeinstalace samotného PC, proveďte zkopírování adresářů C:\Program Files (x86)\INISOFT a C:\ProgramData\Inisoft do dočasného úložiště - síťový disk, flash disk, CD/DVD. Pokud je v uvedeném adresáři umístěna i složka RES, tak tu není nutné kopírovat.

Složka ProgramData obvykle v Průzkumníku souborů není vidět. Skryté složky zobrazíte zatrhnutím položky "Skryté položky" na kartě Zobrazení v Průzkumníku souborů.


Stažení demoverze

Z našich webových stránek https://www.inisoft.cz/podpora-a-download si stáhněte demoverzi přeinstalovávaného produktu. Můžete stahovat buďto přímo soubor s příponou exe, nebo soubor s příponou e_e, (pokud je blokováno stažení souborů s příponou exe), kterou následně přejmenujete na exe. 

Soubory uložte například na plochu nového počítače.

Instalace programu na nový PC

Spusťte stažený soubor na novém PC a postupujte dle pokynů na obrazovce. Doporučujeme použít Typickou instalaci

Přenos původních dat

Po doběhnutí přeinstalačního balíčku překopírujte celé adresáře C:\Program Files (x86)\INISOFT a C:\ProgramData\Inisoft z původního PC, popřípadě ze zálohy provedené dle prvního bodu tohoto návodu na nový PC. Tím přepíšete prázdnou verzi svými daty a nastavením. 

Aktualizace produktu

V případě, že jste dosud používali starší verzi našeho produktu a máte s námi uzavřenu servisní smlouvu nebo jste zakoupili jednorázovou aktualizaci, pak doporučujeme provést v tento okamžik upgrade na aktuální verzi. Tento bod je možné přeskočit v případě, že nechcete nebo nemůžete aktualizaci provést. 

Přeinstalace RES

Pokud současně používáte databázi RES a také ji chcete přesunout na nový PC, tak proveďte novou instalaci RES. Instalační soubory jsou ke stažení na našem webu https://www.inisoft.cz/podpora-a-download.

Produkt              Odkaz na stažení
RES Plushttps://www.inisoft.cz/direct/programy/resinst.exe

Registrace produktu

Po provedení všech výše uvedených kroků bude nutné při prvním spuštění provést registraci produktu, kterou již provádí samotný uživatel.

Registraci lze provést dvěma způsoby. Prvním je on-line, kde stačí zadat licenční číslo, jméno a příjmení uživatele a potvrdit tlačítko Zaregistrovat. Druhou možností je vybrat telefonickou registraci a obrátit se na naši telefonickou linku 485 102 698, kde vyberete volbu číslo 9 Registrace produktů.