Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nastavení lze otevřít pomocí příslušného tlačítka na horním panelu na záložce ENVITA. Umožňuje nastavit chování programu pro určité situace tak, aby to více vyhovovalo práci přihlášeného uživatele. 

Umístění tlačítka na hlavním panelu

Oblasti programu jsou umístěny v levé části (stromová struktura), jednotlivé parametry pro dané oblasti pak na pravé straně. Po kliknutí pravým tlačítkem lze sbalit či rozbalit jen zvolenou nebo všechny oblasti. Veškeré změny, které provede, je potřeba uložit, aby došlo k jejich uchování. Pokud chcete ukončit nastavení bez uložení změn, pak použijte tlačítko Zavřít. Pokud by se změna parametru projevila až po restartu aplikace, program na tuto skutečnost upozorní a nabídne i možnost okamžitého restartu.