Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tato část umožňuje nastavit parametry modulu Odpady.

Dávka odpadu - předvyplnění hodnot

Předvyplnění data

Možnosti jsou:

  • Aktuální datum a přesunout kurzor na údaj kód odpadu
  • Aktuální datum a nechat kurzor na údaji datum
  • Naposledy použité datum a přesunout kurzor na údaj kód odpadu
  • Naposledy použité datum a nechat kurzor na údaji datum

Předvyplnit kód nakládání

Určení, jaký kód nakládání se předvyplní při pořizování dávky odpadu.

Předvyplnit "Určeno pro EKO-KOM"

Pokud je dávka určena do výkazu pro EKO-KOM, tak se automaticky zaškrtne.

Hromadné zadávání dávek odpadů - předvyplnění hodnot

Předvyplnit aktuální datum

Určení, zdali se předvyplní aktuální datum při pořizování dávek odpadů ze šablony.

Předvyplnit kód nakládání

Určení, jaký kód nakládání se předvyplní při pořizování dávek odpadů ze šablony.

Výchozí šablona

Lze vybrat, jaká uložená šablona bude primárně nastavena po výběru této funkce.

Umožnit evidovat předávající osobu na dávce odpadu

Tato volba zajišťuje v evidenci odpadů možnost přidat předávající osobu. Využití je např. při příjmu odpadu od obcí v rámci systému obce, kdy je potřeba evidovat i fyzickou osobu, která odpad předala.

Sekce Evidence odpadů


Konfigurace ohlašování

Konfigurace ISPOP

V této sekci jsou uvedeny webové adresy jednotlivých služeb pro přihlášení přes CRŽP a komunikaci s ISPOP + ID datové schránky.

Přihlašovací údaje do ISPOP

Zde lze nastavit údaje do ISPOP, které se následně předvyplní při každém přihlašování přes CRŽP.

Konfigurace ČSÚ

V této sekci jsou uvedeny e-mail a ID datové schránky ČSÚ.

Konfigurace datových schránek

V této sekci je uvedena adresa webové služby ISDS.

Sekce Konfigurace ohlašování


Kontroly

Kontrola na povolené převzetí odpadu podle RES

V této sekci lze nastavit, zdali má být prováděna kontrola při ukládání dávky odpadu a v jakém rozsahu.

Kontrola na platnost ZPO

Umožňuje provádět kontroly na existenci a platnost ZPO.

Kontroly hlášení

Umožňuje vypnutí provádění některých kontrol. Důvod vypnutí je pouze časový, aby každá kontrola dat před hlášení při velkém množství dat neprobíhala příliš dlouho. Vypnuté kontroly se dají spustit jednorázově a v případě nenalezení chyb není nutné je provádět pokaždé.

Sekce Kontroly


Párové dávky

Pokud bude některý z parametrů aktivní, objeví se o tom na formuláři dávky odpadu informace .

Po zadání plusové dávky odpadu generovat mínusovou dávku odpadu

Aplikovat pro Axx

Nastavení kódu nakládání a případného partnera pro párovou dávku k dávce s kódem nakládání začínajícím písmenem A.

Aplikovat pro Bxx

Nastavení kódu nakládání a případného partnera pro párovou dávku k dávce s kódem nakládání začínajícím písmenem B.

Aplikovat pro Cxx

Nastavení kódu nakládání a případného partnera pro párovou dávku k dávce s kódem nakládání začínajícím písmenem C.

Po zadání mínusové dávky odpadu generovat plusovou dávku odpadu

Aplikovat pro Axx

Nastavení kódu nakládání a případného partnera pro párovou dávku k dávce s kódem nakládání začínajícím písmenem A.

Aplikovat pro Bxx

Nastavení kódu nakládání a případného partnera pro párovou dávku k dávce s kódem nakládání začínajícím písmenem B.

Aplikovat pro Cxx

Nastavení kódu nakládání a případného partnera pro párovou dávku k dávce s kódem nakládání začínajícím písmenem C.

Na párovou dávku přenášet cenu za dopravu a zneškodnění

Výdaje a příjmy

Určení, zdali se budou na párovou dávku přenášet údaje o výdajích a příjmech, kdy dojde k logickému prohození hodnot.

Poznámka

Určení, zdali se bude na párovou dávku přenášet poznámka pro dávku odpadu.

Štítky

Určení, zdali se budou na párovou dávku přenášet štítky přiřazené k dávce odpadu.

Zakázka

Určení, zdali se bude na párovou dávku přenášet zakázka.

Sekce Párové dávky


Partnerská evidence

Pokud bude některý z parametrů aktivní, objeví se o tom na formuláři dávky odpadu informace .

Po zadání převzetí dávky odpadu od partnera (kód B00) generovat do partnerské evidence

Dávku produkce - kód nakládání: A00

Určení, zdali se bude do evidence partnera generovat dávka produkce odpadu s kódem nakládání A00.

Dávku předání - kód nakládání: AN3

Určení, zdali se bude do evidence partnera generovat dávka předání odpadu s kódem nakládání AN3.

Po zadání předání dávky odpadu partnerovi (kód xN3) generovat do partnerské evidence

Dávku převzetí - kód nakládání: B00

Určení, zdali se bude do evidence partnera generovat dávka příjmu odpadu s kódem nakládání B00.

Dotazovat se před vygenerováním dávek

Při zaškrtnutí bude program před každým generováním partnerské evidence vyžadovat potvrzení.

Oznámit úspěšné vygenerování dávek

Při zaškrtnutí bude vždy po vygenerování zobrazena informační hláška.

Nezakládat nové evidenty (generovat jen již existujícím)

Při zaškrtnutí se bude partnerská evidence generovat pouze těm partnerům, kteří již jsou založeni jako evidenti. Pokud zaškrtnuto nebude, pak se z každého partnera vytvoří evident odpady a vygeneruje se mu odpovídající dávka odpadů dle nastavení výše.

Do partnerské evidence přenášet

Výdaje a příjmy

Určení, zdali se budou do partnerské evidence přenášet údaje o výdajích a příjmech, kdy dojde k logickému prohození hodnot.

Poznámka

Určení, zdali se bude do partnerské evidence přenášet poznámka pro dávku odpadu.

Štítky

Určení, zdali se budou do partnerské evidence přenášet štítky přiřazené k dávce odpadu.

Zakázka

Určení, zdali se bude do partnerské evidence přenášet položka Zakázka uvedená na dávce odpadu.

Sekce Partnerská evidence


Partnerské sestavy

V této sekci lze předvyplnit hodnoty, které budou použity při zasílání partnerských sestav e-mailem. Nastavení souvisí i se sekcí Parametry programu, kde je nastaveno přihlašování k SMTP serveru. Nastavení konzultujte se svým IT správcem.

Způsob odeslání partnerských sestav

Program rozlišuje, zda bude e-mail odeslán výchozím poštovním klientem, nebo pomocí SMTP. Pokud vyberete volbu výchozím poštovním klientem, pak můžete zvolit, zda se má e-mail hned odeslat, nebo se má zobrazit a odeslání zajistíte kliknutím na příslušnou ikonku.

Předmět a obsah e-mailu

Nastavte požadované texty, které se budou vkládat do vytvořených e-mailů. Můžete nastavit adresu pro zasílání kopie e-mailu. Standardně se do e-mailu vkládá partnerská sestava ve formátu pdf souboru. Lze vložit i soubor ve formátu MS Excel.

Sekce Partnerské sestavy


Tisk

V této sekci lze nastavit parametry týkající se tiskových sestav v evidenci odpadů..

Potvrzení o převzetí/předání odpadu

Určuje, jaké položky se mají tisknout na potvrzení o převzetí/předání odpadu.

Sekce Tisk