Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Instalace

Instalační soubor je dostupný ke stažení na našich webových stránkách v sekci Podpora a download.

Spuštěním stáhnutého souboru vyvoláte instalátor. Tento instalátor slouží jak k instalaci nové, tak k aktualizaci již existující databáze RES.

Instalátor po spuštění nejprve zkontroluje, zda se na SQL serveru již nachází databáze RES a poté nabídne buď aktualizaci nebo instalaci.

Pokud se nejedná o typickou instalaci programu ENVITA s localDB, je nutné v instalátoru nejprve nastavit přihlašovací údaje k Vašem MS SQL Serveru, na který proběhne instalace.

Instalátor RES

Aktualizace

Aktualizace databáze je prováděna obnovou databáze ze souboru ISENVITA_RESCZ.bak, který je součástí instalačního / aktualizačního exe balíčku. Pokud jsou na databázi nastaveni uživatelé se specifickými rolemi a oprávněními, tak při aktualizaci dojde k jejich zachování kromě custom DB role.  

Aktualizační soubor je dostupný ke stažení na našich webových stránkách v sekci Podpora a download. Pokud je v nastavení programu v sekci Aktualizace zapnutá kontrola aktualizací, bude v případě dostupné aktualizace nabídnuto stažení a případně i instalace aktualizačního souboru*.

Nabídka dostupných aktualizací

*V případě, že je databáze RES umístěna na vzdáleném serveru, není aktualizace automaticky nabízena, lze ji ale vyvolat ručně kliknutí na sekci aktualizací ve stavovém řádku. Po stažení pak také není dostupná možnost instalace.

Ve spodní části se nachází informace o verzích dat a struktury současné a nové databáze. V případě změny první nebo druhé číslice ve verzi struktury je nutné provést i aktualizaci programu ENVITA. V případě, kdy je nekompatibilní verze struktury RES, se při spuštění ENVITA objeví upozornění ohledně zneaktivnění funkcí RES, dokud nedojde k aktualizaci RES/ENVITA.

Lokální verze

V případě lokální verze stačí spustit aktualizační soubor a projít průvodcem aktualizace, tím dojde k povýšení databáze RES na aktuální verzi.

Síťová verze

V rámci síťové verze je proces aktualizace stejný jako v případě lokální verze - stačí projít průvodcem, jen je nutné aktualizační soubor spustit přímo na serveru. Pokud toto není možné, lze z průvodce vyexportovat bak soubor, který následně např. přes SQL Server Management Studio stačí obnovit na databázi RES. Pokud aktualizaci neprovádí uživatel s právy administrátora v MS SQL, tak nezapomeňte po aktualizaci nastavit opět práva k databázi RES pro uživatele.