Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Obsah

Číselník subjektů obsahuje všechny partnery, od kterých se odebírá nebo se jim předává odpad/surovina, ale i provozovny, za které se vede evidence. Číselník se otevírá pomocí příslušného tlačítka na horním panelu. Tlačítko je k nalezení v každém modulu.

Umístění tlačítka na horním panelu

Přehled subjektů

Přehled je rozdělen do dvou částí. V horní části jsou zobrazeny všechny subjekty, které byly zadány do programu (partnerské subjekty i evidenti). Ve spodní části se nachází detail aktuálně vybraného subjektu, dále se zde nachází správa kontaktů aktuálně vybraného subjektu/IČO.

Přehled subjektů

Existuje několik typů subjektů (každý typ má i své označení):

 • F - Subjekt s IČO (s výjimkou obcí)
 • B - Občané obce
 • M - Obec
 • Z - Zahraniční subjekt
 • O - Občan
 • X - Subjekt bez IČO

Na základě vybraného typu subjektu se zadávají i odpovídající údaje do karty subjektu. Pro Subjekt s IČO a Obec se zadávají údaje o provozovně, která nakládá s odpady, přičemž je povinné zadat označení kódu provozovny ve formátu IČZ, IČOB, IČS, IČP nebo interní IČP.

Podrobnější informace o vyplňování označení provozovny je uvedeno v návodu Používání identifikátorů v IS ENVITA.

Popis jednotlivých ovládacích prvků přehledu subjektů

IkonaKlávesová zkratkaFunkce
Insert / Ctrl + NVytvoření nového záznamu

F4 / Ctrl + UEditace vybraného záznamu

DeleteSmazání vybraného záznamu

F2 / Ctrl + KKopie vybraného záznamu

F5Obnovení přehledu

Ctrl + PTisk zobrazeného přehledu

 Otevření zvolené agendy pro aktuálně vybraný subjekt
 Otevření výskytu subjektu
 Otevření nabídky ostatních operací

Zadání nového subjektu

Vlastní formulář nového subjektu se liší na základě zvoleného typu subjektu. Vždy je nutné vyplnit žlutě podbarvená pole, jinak nebude možné záznam uložit.

Při ukládaní subjektu proběhne kontrola zákonem stanoveného formátu IČO.

Popis jednotlivých polí formuláře

Typ subjektu - právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel.

IČO - identifikační číslo osoby - unikátní identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu.

Kód provozu - označení provozovny (může se jednat i o interní označení).

Název firmy - název firmy.

Název provozu - název provozovny.

Podle kódu provozu - určuje, zda má být pole IČZ/IČP/Interní IČP shodné s Kód provozu.

Činnost na území - určuje, zda se jedná o provozovnu - činnost na území ORP/SOP.

IČZ/IČOB/IČS/IČP/Interní IČP - označení provozovny pro vykazování např. do ISPOP.

Záložka Provozovna - tato záložka umožňuje zadání adresy provozovny v ČR.

Provozovna na adrese sídla - zaškrtnutím se deklaruje, že provozovna je na stejné adrese jako sídlo.

Záložka Sídlo - tato záložka umožňuje zadání adresy sídla společnosti.

Záložka + - tato záložka umožňuje zadání další adresy, například fakturační.

Záložka Kontakty - umožňuje zadat další kontaktní údaje.

Záložka Bankovní spojení - umožňuje zadat čísla bankovních účtů firmy a jejich správu.

Štítky - umožňuje přiřazení štítků.

Formulář

Typ subjektu - občan.

Titul před - titul osoby před jménem.

Jméno - jméno občana.

Příjmení - příjmení občana.

Titul za - titul osoby za jménem.

Číslo průkazu - číslo průkazu, který je nastaven v typu průkazu.

Typ průkazu - položka pro výběr typu průkazu.

Záložka Adresa - vyplnění adresních údajů občana.

Záložka + - tato záložka umožňuje zadání další adresy, například fakturační.

Záložka Kontakty - vyplnění kontaktních údajů.

Záložka Bankovní spojení - umožňuje zadat čísla bankovních účtů firmy a jejich správu.

Štítky - umožňuje přiřazení štítků.

V polích Jméno a Příjmení je při prvním zadávání první písmeno automaticky velké. Pokud chcete, aby bylo první písmeno malé, stačí první znak smazat a napsat znovu.

Formulář

Typ subjektu - občané obce.

Záložka Provozovna - tato záložka umožňuje zadání ZÚJ.

Záložka + - tato záložka umožňuje zadání další adresy, například fakturační.

Štítky - umožňuje přiřazení štítků.

Formulář

Typ subjektu - obec.

IČO - identifikační číslo osoby - unikátní identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu.

Kód provozu - označení provozovny (může se jednat i o interní označení).

Název firmy - název firmy.

Název provozu - název provozovny.

Podle kódu provozu - určuje, zda má být pole IČZ/IČP/Interní IČP shodné s Kód provozu.

Činnost na území - určuje, zda se jedná o provozovnu - činnost na území ORP/SOP.

IČZ/IČOB/IČS/IČP/Interní IČP - označení provozovny pro vykazování např. do ISPOP.

Záložka Provozovna - tato záložka umožňuje zadání adresy provozovny v ČR.

Provozovna na adrese sídla - zaškrtnutím se deklaruje, že provozovna je na stejné adrese jako sídlo.

Záložka Sídlo - tato záložka umožňuje zadání adresy sídla společnosti.

Záložka + - tato záložka umožňuje zadání další adresy, například fakturační.

Záložka Kontakty - umožňuje zadat další kontaktní údaje.

Záložka Bankovní spojení - umožňuje zadat čísla bankovních účtů firmy a jejich správu.

Štítky - umožňuje přiřazení štítků.

Formulář

Typ subjektu - zahraniční subjekt.

Kód - identifikační číslo zahraniční firmy.

Kód provozu - označení provozovny (může se jednat i o interní označení).

Název firmy - název zahraniční firmy.

Název provozu - název provozovny.

Záložka Provozovna - tato záložka umožňuje zadání adresy provozovny. Je nutné vyplnit stát.

Provozovna na adrese sídla - zaškrtnutím se deklaruje, že provozovna je na stejné adrese jako sídlo.

Záložka Sídlo - tato záložka umožňuje zadání adresy sídla společnosti.

Záložka + - tato záložka umožňuje zadání další adresy, například fakturační.

Záložka Kontakty - umožňuje zadat další kontaktní údaje.

Záložka Bankovní spojení - umožňuje zadat čísla bankovních účtů firmy a jejich správu.

Štítky - umožňuje přiřazení štítků.

Formulář

Typ subjektu - firma / subjekt nemající IČO v ČR.

Kód - identifikační číslo subjektu.

Kód provozu - označení provozovny (může se jednat i o interní označení).

Název firmy - název firmy.

Název provozu - název provozovny.

Podle kódu provozu - určuje, zda má být pole IČZ/IČP/Interní IČP shodné s Kód provozu.

Činnost na území - určuje, zda se jedná o provozovnu - činnost na území ORP/SOP.

IČZ/IČOB/IČS/IČP/Interní IČP - označení provozovny pro vykazování např. do ISPOP.

Záložka Provozovna - tato záložka umožňuje zadání adresy provozovny v ČR.

Záložka Sídlo - tato záložka umožňuje zadání adresy sídla společnosti. Je nutné vyplnit stát.

Záložka + - tato záložka umožňuje zadání další adresy, například fakturační.

Záložka Kontakty - umožňuje zadat další kontaktní údaje.

Záložka Bankovní spojení - umožňuje zadat čísla bankovních účtů firmy a jejich správu.

Štítky - umožňuje přiřazení štítků.

Formulář

Vyplňování hodnot na formuláři pro zadání subjektu

Pro vyplňování jednotlivých hodnot lze využít pomocných číselníků:

 • Obecné  - Ulice, Obec, PSČ, ZÚJ a Stát.
 • Placená externí databáze RES  - IČZ, IČOB, IČS, IČP, sídla, adresy.

Po stisknutí příslušné ikony se zobrazí samostatné okno s odpovídajícím číselníkem a uživatel má možnost správnou hodnotu vyhledat.

Např. pro zadání Kódu provozovny klikněte na ikonu lupy, následně se zobrazí seznam provozoven dle databáze RES. Stačí vybrat odpovídající řádek a potvrdit tlačítkem OK. Seznam je možné filtrovat stejně jako jakýkoliv jiný přehled, např. dle typu provozovny.

Obdobně lze vyhledat subjekt dle identifikátoru i bez znalosti IČO. V tu chvíli program nabídne po zadání identifikátoru současného a všechny předchozí provozovatele.

Vybrání provozovny z RES

Přiřazení kontaktu

K subjektu/IČO lze přiřadit kontakty. Přiřazení lze provést v příslušných sekcích Kontakty nebo Kontakty celého IČO.

Sekce pro přiřazení kontaktu

Pomocí tlačítka  Přidat lze k aktuálně vybranému subjektu/IČO přiřadit kontakt, kdy se jednotlivé kontakty vybírají pomocí zaškrtáváním checkboxů z číselníku. Tlačítkem  Odebrat se přiřazení kontaktu k subjektu/IČO zruší. Pomocí tlačítka  Přidat nový lze vytvořit nový kontakt, který bude automaticky přiřazen k danému subjektu/IČO. Tlačítkem  Upravit lze vybraný kontakt editovat.

Ostatní funkce přehledu

Kromě základních funkcí nabízí agenda subjektů i další funkce. Tyto funkce jsou k nalezení v nabídce tlačítka  Ostatní operace.

Výskyt subjektu

Funkce Výskyt subjektu zobrazuje informace o tom, v jakých agendách se vybraný subjekt vyskytuje za vybrané období. Tuto funkci najdete v nabídce tlačítka  Ostatní operace, případně ji lze vyvolat pomocí klávesové zkratky F6.

Okno výskytu je rozděleno do dvou částí. V levé části je výpis všech agend a typ výskytu (jako evident, partner,...) subjektu v dané agendě. Pro každý typ výskytu je pak v závorce uveden počet záznamů. V pravé části je pak detailní rozpis jednotlivých záznamů pro aktuálně vybraný typ výskytu zvoleného subjektu. Po kliknutí pravým tlačítkem lze sbalit či rozbalit jen zvolenou nebo všechny agendy. Období lze změnit pomocí tlačítka Výběr období ve spodní části formuláře, kdy lze zadat vlastní datum nebo použít rychlou volbu.

V případě rozšířením hromadných operací pro modul Odpady jsou k dispozici i některé hromadné operace. Dostupné hromadné operace se nachází v nabídce tlačítka  Hromadné operace.

Výskyt subjektu

Sloučení subjektů

Funkce Sloučení subjektů slouží k převedení dat z agend jednoho subjektu pod jiný subjekt.

Formulář sloučení je rozdělen do několika částí. První dva řádky slouží ke zvolení zdrojového a cílového subjektu. V levé části je výpis všech agend a typ výskytu (jako evident, partner,...) zdrojového subjektu v dané agendě. Pro každý typ výskytu je pak v závorce uveden počet záznamů. V pravé části je pak detailní rozpis jednotlivých záznamů pro aktuálně vybraný typ výskytu zdrojového subjektu. Po kliknutí pravým tlačítkem lze sbalit či rozbalit jen zvolenou nebo všechny agendy. Období lze změnit pomocí tlačítka Výběr období ve spodní části formuláře, kdy lze zadat vlastní datum nebo použít rychlou volbu.

Zaškrtnutím příslušné agendy / typu výskytu se určí, jaká data budou převedeny na cílový subjekt, převod samotný se provede pomocí tlačítka Sloučit.

V případě rozšířením hromadných operací pro modul Odpady jsou k dispozici i některé hromadné operace. Dostupné hromadné operace se nachází v nabídce tlačítka  Hromadné operace.

Sloučení subjektů

Kontrola meziprovozních vztahů

Funkce Kontrola meziprovozních vztahů provedu kontrolu meziprovozních vztahů, jestli se v nich nenachází nějaké chyby. Meziprovozními vztahy se rozumí pohyby odpadů mezi provozovnami v rámci jednoho IČO, tudíž chybou může být např. jiné množství či přímo absence dávky odpadu v evidence jedné z provozoven. Tuto funkci najdete v nabídce tlačítka  Ostatní operace. Kontrolu lze spustit s rozsahem všech evidentů nebo v rámci IČO aktuálně vybraného subjektu.

Kontrola meziprovozních vztahů

Dávky s kódem nakládání BN30, kdy je partnerem jiný vykazovací celek než evident, nejsou do kontroly započítány, jelikož v případě BN30 se na straně partnera ještě nejedná o odpad a tudíž jej nebude mít evidenci.

Přehled je rozdělen na tři části. V horní části jsou vidět nalezené chyby. Ve spodních částech se nachází evidence obou stran (evident - partner) pro daný záznam (kód odpadu). Ve spodní části se také nachází funkce pro opravu chyb, kromě klasických tlačítek pro pořízení nebo kopii záznamu, se zde také nachází tlačítko  Kopírovat dávku, které provede kopii dávky do evidence druhé strany. V horní nástrojové liště je možné změnit nastavení přehledu:

 • Období - aktuálně nastavené období v programu / aktuální rok
 • Zobrazení upřesnění odpadu - pro katalogová čísla končící 99 / pro všechna katalogová čísla
 • Zobrazení pouze chybných vztahů / Zobrazení všech vztahu

Každá část přehledu také obsahuje tlačítko  Tisk, díky kterému je možné data v dané části vytisknout.

Kontrola subjektů podle RES

Tato funkce otevře agendu Kontrola subjektů podle RES.

Vyhledávání v databázi RES

Tato funkce umožňuje vyhledávání v databázi RES a případný přenos vyhledaného subjektu přímo do přehledu subjektů.