Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Obsah

Číselník Kontakty je společný pro všechny moduly a slouží k evidenci a správě veškerých kontaktů, se kterými se v programu ENVITA pracuje (zaměstnanci, statutární zástupci firem a další). Číselník se otevírá pomocí příslušného tlačítka na horním panelu, které je k nalezení v každém modulu.

Umístění tlačítka na horním panelu modulu Odpady

Přehled kontaktů

Přehled je rozdělen do dvou částí. V horní části se nachází všechny kontakty, které byly do programu zadány. Ve spodní části se nachází detail aktuálně vybraného kontaktu, dále je zde možné aktuálně vybraný kontakt přiřadit k jednomu nebo více konkrétním subjektům nebo k celému IČO.

Přehled kontaktů

Popis jednotlivých ovládacích prvků přehledu Kontakty

 

IkonaKlávesová zkratkaFunkce

Insert / Ctrl + NVytvoření nového záznamu

F4 / Ctrl + UEditace vybraného záznamu

DeleteSmazání vybraného záznamu

F2 / Ctrl + KKopie vybraného záznamu

F5Obnovení přehledu

Ctrl + PTisk přehledu

Pokud má kontakt nějaké vazby (přiřazení), je na tuto skutečnost upozorněno při mazání kontaktu. Pokud je smazán přiřazený subjekt, dojde pouze k přerušení vazby (přiřazení), nikoliv ke smazání kontaktu.

Pořízení záznamu

Nový kontakt lze pořídit kliknutím na tlačítko  Nový.

Jednotlivá pole formuláře

Titul před - Zkratka titulu před jménem

Jméno - Jméno kontaktu

Příjmení - Příjmení kontaktu

V polích Jméno a Příjmení je při prvním zadávání první písmeno automaticky velké. Pokud chcete, aby bylo první písmeno malé, stačí první znak smazat a napsat znovu.

Titul za - Zkratka titulu za jménem

Číslo průkazu - Číslo dokladu

Typ průkazu - Občanský průkaz, cestovní pas, povolení k trvalému pobytu

Adresa - Adresa kontaktu

Funkce - Název funkce, kterou kontakt zastává

Kontaktní údaje - Telefon, fax, e-mail a webová stránka

Poznámky - Poznámky ke kontaktu

Štítky - Umožňuje přiřazení štítků

 

Formulář kontaktu

Přiřazení kontaktu

Kontakt lze přiřadit k jednomu nebo více subjektům, případně k jednomu nebo více IČO. Přiřazení lze provést v příslušných sekcích Subjekty nebo Subjekty - celé IČO. Kontakt lze přiřadit pouze k subjektům typu Firma nebo Obec.

Sekce pro přiřazení k subjektům

Pomocí tlačítka  Přidat lze aktuálně vybraný kontakt přiřadit k subjektu nebo k IČO, kdy se subjekty nebo IČO vybírají pomocí zaškrtáváním checkboxů z příslušného číselníku. Tlačítkem  Odebrat se přiřazení k subjektu nebo k IČO zruší.