Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Shrnutí

Stručný průvodce ukončením roku, který má za cíl shrnout nejnutnější kroky k úspěšnému ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 a následného převodu dat do programu EVI 8 za účelem vytvoření a odeslání ročního hlášení o odpadech do systému ISPOP.

Každá část je shrnutím konkrétního kroku a je u ní umístěn odkaz na podrobnější popis v Centru informací.

Obsah
 


Nastavení číselných řad

V novém roce lze volitelně nastavit nové číselné řady pro doklady skladových pohybů, využití/odstranění, faktury nebo dobropisy.

Chci se dozvědět více...

Inventura - kontrola skladové bilance

Kontrolou skladové bilance je nutné si zajistit bezproblémové ukončení roku ve SKLADu. Inventuru je nutné udělat na všech skladových místech. V případě potřeby lze provést hromadné generování dávek zneškodnění, skládkování či uložení odpadů (volba v programu Využití/odstranění). Jinak je možné doplnit chybějící skladové pohyby, vlastní produkci odpadu, předruhování. Cílem je mít vyrovnané stavy skladů v Položky skladu, jak dle položek skladu, tak dle katalogových položek. Dle typu zařízení by měl být rozdíl nulový, nebo kladný. Nikdy nebude záporný. Záporné zůstatky nelze převést do dalšího evidenčního období.

 Chci se dozvědět více...

Sběrný dvůr / výkup / autovrakoviště

Tento typ zařízení si provede inventuru popsanou v předchozím kroku. Je třeba vyrovnat skladovou bilanci a především nemít záporný zůstatek. Pak je třeba doplnit např. vlastní produkci odpadu, předruhovat, případně použít využití/odstranění, předat odpad.

Chci se dozvědět více...

Spalovna / kompostárna / biodegradační plocha

Pokud v průběhu roku nebyly vytvářeny zánikové dávky dle skutečnosti, je možné je ještě automaticky vytvořit, aniž by se musely ručně zadávat a počítat dle období. V Využití/odstranění je funkce Generování zneškodňující dávky. Nastaví se období, vybere se konkrétní kód nakládání pro konkrétní odpad a zneškodní se buď souhrnnou dávkou, nebo v několika intervalech (den / týden / měsíc).

Chci se dozvědět více...

Skládka

Pokud v průběhu roku nebyly vytvářeny zánikové dávky pro skládkování xD1, nebo využití xN12 dle skutečnosti, je možné je automaticky vytvořit, aniž by se musely ručně zadávat a počítat dle období. V Využití/odstranění je funkce Zaskládkovat (xD1) / Využít (xN12), kde se vybere konkrétní kód nakládání a vytvoření souhrnné dávky, případně vytvoření v pravidelných intervalech (den / týden / měsíc).

Chci se dozvědět více...

Zpracovatel elektroodpadu

Pokud jste zpracovatelem elektroodpadu, měli byste si nastavit elektro skupiny dle nové platné legislativy v Číselníku odpadů.

Chci se dozvědět více...

Převod zůstatků skladu

Na každém skladovém místě, které disponuje zůstatky, je nutné převést tyto zůstatky do nového evidenčního roku. Nastaví se období celého roku a ve Využití/odstranění klikne se na ikonku Převést (xN5 všechny kladné položky na skladě do nového roku. V následujícím okně lze nastavit generování xN5 v ukončovaném roce a vznik C00 v následujícím roce. Program sám dávky generuje a omezí možnost chyb při ručním přepisování.

Program si poradí i s již zarchivovaným ohlašovaným rokem, protože jde převést zůstatky i z archivovaného roku do hlavní databáze.

Chci se dozvědět více...

Převod dat do IS ENVITA

K tvorbě a odeslání ročního hlášení je nutný převod dat do programu EVI 8. Bilance skladových položek v Položky skladu musí sedět alespoň podle katalogových čísel. Převod se provádí v horní liště Program - Převod dat do EVI.

Chci se dozvědět více...

Archivace uplynulého roku

V novém roce lze po převodu zůstatků a případně převodu dat do EVI 8 provést archivaci databáze pomocí horního menu Program - Databáze - Roční archivace databáze. V hlavní databázi se budou zobrazovat pouze záznamy z nového roku.

Chci se dozvědět více...


Kompletní návody na ukončení roku najdete v Centru informací pod položkou Ukončení roku ve Skladu.