Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tento návod popisuje jak správně nastavit nové skupiny elektroodpadů dle platné legislativy v programu SKLAD Odpadů 8.

Se změnou skupin elektroodpadů je nutné si nastavit v programu SKLAD skupinu platnou pro rok 2019. Toto nastavení je možné provést z levého horního menu Číselníky, Číselník odpadů. V tomto číselníku uživatel vybere odpad, u kterého je nastavena skupina a dvojklikem jej otevře pro editaci.

Po otevření daného odpadu se zobrazí formulář, v jehož spodní části se od verze 8.7.3.0 nachází dvě pole pro vyplnění skupiny elektroodpadů „El. Skupina“ a „El. Skupina do 2018“.

Pole „El. Skupina do 2018“ je možné vyplnit skupinou elektroodpadu platnou v roce 2018. Tato skupina se bude přenášet do evidence odpadů za rok 2018.

Údaj v poli „El. Skupina“ je platný pro dávky odpadu spadající do roku 2019 a dále. V tomto poli je nyní možné vybrat pouze z 6 skupin elektroodpadů.

Přečtěte si, jak evidovat odpady podle aktuální legislativy v odkazu zde.

 

Další informace můžete nalézt i na stránkách společnosti Elektrowin, kde se dozvíte i podrobnosti o začleňování pod nové skupiny a to včetně převodní tabulky.