Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Shrnutí

Tato stránka obsahuje seznam činností a postupy, které je třeba provést v rámci ukončení roku, aby byl program SKLAD Odpadů řádně nastaven pro následující evidenční období a data vhodně připravena pro převod do programu EVI 8 a následné zpracování ročního hlášení.