Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkce Roční archivace databáze slouží v programu k rozdělení vytvořené evidence podle jednotlivých roků do samostatných databází. Archivaci dat doporučujeme provádět vždy až po uzavření všech evidencí a ukončení všech operací jako např. fakturace, převod dat do nového roku, inventura skladu, export dat do programu EVI apod.

Výhody archivace: 

  • Případná změna údajů např. v subjektech neovlivní již archivovanou evidenci.
  • Snížení počtu aktivně používaných záznamů v databázi => zrychlení práce s programem.
  • Vyšší bezpečnost dat.
  • Možnost založení nových číselných řad.

Pomocí příkazu v horní lištové nabídce Program/Databáze/Roční archivace databáze spustíte archivaci dat. Pokud máte společnou databázi DBINI pro program SKLAD i EVI, budou se archivovat záznamy z obou programů. Kliknutím na tlačítko Zálohovat provedete zálohu hlavní databáze DBINI  (doporučujeme!). Dále budete muset nastavit rok, za který bude provedena archivace skladových pohybů, faktur, evidence svozů ELTE, všech potřebných číselníků apod. Pomocí tlačítka Spustit archivaci zahájíte archivaci, která je časově náročná a může probíhat i několik minut – zejména v síťovém provozu programu nebo při velkém objemu dat.

K vytvořenému archivu se lze jednoduše připojit pomocí  Nastavení období.