Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Videonávod
 Klikněte pro zobrazení videa

Video v plném rozlišení lze spustit na samostatné stránce po kliknutí na název videa nebo logo Youtube v okně přehrávače.

Kompletní popis funkcí modulu Odpady je na stránce Evidence odpadů.

Vytvoření nové dávky odpadu můžete provést v přehledech Evidence odpadůKarta odpadů nebo Partneři.

Pro vytvoření nové dávky odpadu klikněte na tlačítko Nový (nebo stiskněte klávesy Insert / Ctrl+N). Zobrazí se formulář dávky odpadu.

Vyplnění žlutých polí je povinné, bez vyplnění není možné formulář uložit. Položky na formuláři dávky odpadu lze vyplnit ručně nebo je lze vybrat z číselníku pomocí příslušného tlačítka na konci pole. Pro zadávání jednotlivých položek můžete využít i funkce našeptávání.

Jako první položku je potřeba vyplnit datum nakládání s odpadem, které musí spadat do nastaveného období (v levém dolním rohu programu). Pokud by do nastaveného období nespadalo, budete při ukládání záznamu upozorněni (dávka se uloží, ale nebude zobrazena).

Odpad je možné vybrat i přímo z číselníku kliknutím na příslušné tlačítko (tři tečky) na konci řádku.

Dále je třeba zadat množství odpadu v tunách (resp. lze ponechat hodnotu 0) a specifikovat kód nakládání. Podle zadaného kódu nakládání (partnerský/nepartnerský kód nakládání) je třeba vybrat i partnera. Pro zadání množství je možné využít přepočtovou tabulku z kusů. V programu je definován přepočtový číselník, který pro určitý druh odpadu definuje hmotnost jednoho kusu. Pokud na dávce odpadu zadáte kód odpadu, počet kusů, zobrazíte přepočtový číselník, vyberete odpovídající položku a potvrdíte, pak se do množství dosadí hodnota v tunách.

Partnera na dávce odpadu lze vybrat z číselníku Subjektů pomocí příslušného tlačítka na konci pole nebo lze použít funkci našeptávání, kdy je možné do pole Partner začít psát název partnera a program Vám dle zadaného textu nabídne partnera uloženého v číselníku subjektů. Pokud odpad předáváte, pak by měl mít partner vyplněno IČZ. Existují výjimky, např. předání vlastní provozovně (shodné IČO), předání v rámci systému obce nebo předání odpadu do zahraničí.

K dávce odpadu je možné vyplnit další doplňující údaje, které jsou nepovinné, ale mohou pomoci v dalších přehledech:

Poznámka - libovolný text, který si uživatel může doplnit k dávce odpadu a využít např. při filtrování.

Zakázka - odlišení dávky odpady např. pro stavební firmy, které evidují odpady souhrnně za celé ORP, ale u každé dávky je evidováno, k jaké stavbě patří.

Výdaje, Příjmy - ke každé dávce odpady lze dopsat finanční hodnoty, které znamenají příjem nebo výdej peněz a díky dalším sestavám tak mít přehled o finančních nákladech.

Dávku odpadu uložíte stiskem tlačítka Uložit a zavřít, případně Uložit a nový v případě požadavku na zadání další dávky odpadu. Pokud nepožadujete zadání dávky odpadu uložit, je možné formulář zavřít stiskem příslušného tlačítka Zavřít.

Pro vytvoření dávky lze použít i další funkce a to Postupný opis a Opis. Obě tyto funkce můžete použít až poté, co pořídíte jednu novou dávku ručně. U volby Postupný opis prochází program jednotlivé položky zadávacího formuláře a po stisknutí tlačítka Postupný opis doplní v daném poli odpovídající hodnotu z předchozí dávky. Pokud potřebujete nějakou hodnotu změnit, tak ji zapište, pole přeskočte a pak znovu můžete využít funkci Postupný opis.

Nastavení programu máte možnost zaškrtnout volbu pro automatické generování párové dávky odpadu. Například pokud zadáte předání odpadu oprávněné osobě s kódem nakládání AN3, program po jejím uložení vytvoří a uloží totožnou dávku odpadu s nakládáním A00.

Formulář dávky odpadu