Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pri zadaní dávky odpadu, kde sú splnené podmienky:

  • kód nakladania začína R
  • je zvolená možnosť Export
  • ako partner je subjekt typu zahraničná firma

Umožňuje ENVITA automatické doplnenie informácií do poznámky (vo formáte Názov, Obec a Kód štátu). Táto poznámka sa následne zobrazí na Evidenčnom liste odpadu a Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Ak je vybraný iný kód nakladania, ktorý nezačína písmenom R a zároveň je zvolená možnosť export, zobrazí sa upozornenie, že je možné exportovať len do zariadenia.

Ak je zvolená možnosť Import\Export, tak následný výber partnera je obmedzený na subjekty typu zahraničná firma.

 

 

Ukážka zadania dávky odpadu s exportom do zahraničia

Ukážka - dotaz na vyplnenie poznámky pre evidenčný list odpadu

Ukážka - dotaz na vyplnenie poznámky pre evidenčný list odpadu ak je už vyplnený

 

 

 

 

 

 

  • No labels