Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Evidencia odpadov slúži k evidencii a správe odpadov podľa katalógových čísel a ich jednotlivých dávok. Zároveň  sú tu dostupné ďalšie informácie: kategórie, Y kód, upresnenie, celkový prehľad príjmov, výdajov a ich rozdiel.

Pre prechod do požadovaného modulu môžete použiť dlaždice na úvodnej stránke alebo lištu záložiek.

 

Pre vlastnú evidenciu je dôležité mať zvoleného správneho evidenta (evident - subjekt, za ktorý vedieme evidenciu). Zároveň sa tu prepína medzi jednotlivými subjektami, pokiaľ vediete evidenciu za viac subjektov.

 

 

Prehľad evidencie odpadov je možné zobraziť ikonou Odpady v hlavnom ovládacom panely. Následne sa nám zobrazia prehľady kariet odpadov a jednotlivých dávok odpadov.