Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Evidencia pôvodu odpadu od 1.1.2021 je ďalšou z nových povinností evidencie, informovali sme o nej aj v článku Legislatívne zmeny od 1.1.2021. Informácie o zadávaní miesta pôvodu odpadu v ENVITA Odpady nájdete informáciu tu: Záznam dávky odpadu.

 

V module ENVITA Sklad a Obchod je potrebné zadať informáciu o pôvode odpadu pri vytvorení dokladu výkupu nasledovným spôsobom:

Možnosť vygenerovania Oznámenia- Oznámenie o zbere alebo výkupu odpadu (príloha č. 11) pri plnení povinností za rok 2021 - teda  pre viaceré obce z Odpadov bude doplnená v ďalších aktualizáciách. 

  • No labels