Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Zhrnutie

Modul Hromadné operácie v evidencii odpadov umožňuje hromadné generovanie partnerskej evidencie, hromadné zmeny kariet odpadov, dávok odpadov a ďalšie.

Funkcie modulu Hromadné operácie sú dostupné na ovládacom paneli kariet odpadov a dávok odpadov. Zobrazenie ponuky Hromadných operácií na ovládacom paneli v evidencii Odpadov je podmienené zakúpením modulu Hromadné operácie.

Kde nájdem možnosti modulu Hromadné operácie?


Ovládací panel kariet odpadov

 Ovládací panel dávok odpadov