Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Zhrnutie

Modul Hromadné operácie v evidencii odpadov umožňuje hromadné generovanie partnerskej evidencie, hromadné zmeny kariet odpadov, dávok odpadov a ďalšie.

Funkcie modulu Hromadné operácie sú dostupné na ovládacom paneli kariet odpadov a dávok odpadov. Zobrazenie ponuky Hromadných operácií na ovládacom paneli v evidencii Odpadov je podmienené zakúpením modulu Hromadné operácie.

Kde nájdem možnosti modulu Hromadné operácie?


Ovládací panel kariet odpadov

 Ovládací panel dávok odpadov

 

 

Záloha databázy

Pred každou hromadnou operacou sa program spýta, či chce užívateľ zálohovať databázu.

Odpoveď Áno alebo Nie je možné uložiť aj do pamäte a program bude v budúcnosti vykonávať naposledy zvolenú možnosť.
Túto pamäť je možné zmeniť v Nastavení.

Upozornenie

Záloha sa vykoná iba v prípade, že má užívateľ oprávnenie zálohy vykonávať (ako v programe, tak na serveri).