Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Možnosť hromadného zmazania dávok odpadov umožňuje mazať viac položiek naraz podľa nastaveného filtra.

Možnosť hromadného zmazania dávok odpadov

Detaily maznania sa nastavujú v nasledujúcom okne


Dodatečné nastavenia mazania

 

Bez vybranej možnosti sa zmažú iba ručne zadané odpady.

Možnosť Zmazať automaticky vygenerované dávky zmaže aj dávky odpadov vytvorené programom (napríklad partnerské evidencie).
Možnosť Zmazať naimportované dávky zmaže aj dávky odpadov vytvorené importom/prevodom zo skladu.

Tlačítko Spustiť zaháji mazanie.