Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Obsah

Instalace Microsoft SQL Server 2022 Express Edition v síťovém provozu

V tomto návodu je uveden standardní postup při instalaci MS SQL 2022 Express pro využití IS ENVITA v síťovém provozu pro více počítačů.

Oproti Basic instalaci je zde možné nastavit instanci SQL serveru (Basic vytvoří SQLEXPRESS, krok 9) a vytvoření systémového admina (krok 11), který může být alternativním správcem SQL serveru v případě problému původního uživatele.

Krok 1: Výběr typu instalace

Select an installation type - klikněte na volbu Custom

Krok 2: Výběr jazyka

Your language ... - klikněte na volbu Yes

Krok 3: Výběr složky pro uložení souboru

Specify SQL Server . . .  - klikněte na volbu Install

Krok 4: Typ instalace

Klikněte na volbu New SQL Server

Krok 5: Licenční ujednání

Zaškrtněte volbu I accept . . . a klikněte na volbu Next

Krok 6: Kontrola aktualizací

Zaškrtněte volbu Use Microsoft update . . . a klikněte na Next

Krok 7: Kontrola prostředí

Install rules . . . klikněte na Next

Krok 8: Nastavení Azure Exstension

Odškrtněte Azure Extnension for SQL Server a stiskněte Next (u instalace Serveru 2019 toto okno není).

Krok 9: Výběr položek

U zvýrazněných položek můžete zrušit zaškrtnutí - pak klikněte na volbu Next

Krok 10: Konfigurace instance

Ponechte vše jak je - klikněte na volbu Next

Krok 11: Konfigurace serveru

Nastavte SQL Server Browser na Automatic a klikněte na volbu Next

Krok 12: Konfigurace databáze

Zaškrtněte Mixed mode, zadejte heslo a potvrďte jej a klikněte na volbu Next

Krok 13: Ukončení instalace

Klikněte na volbu Close