Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Obsah

Evidencia odpadov

Táto časť umožňuje nastaviť parametre modulu  Odpady.

 

Predvyplňovanie dátumu v nových záznamoch

Na výber sú možnosti:

 • Aktuálny dátum

 • Posledný zadaný
 • Užívateľom vybraný

Pamätať

Tu nastavíte, aké riadky si bude program pri zadávaní novej dávky odpadu pamätať po poslednom uložení.

Kópia povolenia z karty odpadov

Tu nastavíte detaily kopírovania povolenie z karty odpadov do aktuálne novej dávky odpadov.

Evidencia odpadov od partera typu Obec

Tu nastavíte, či chcete rozlišovať odpadmi obce od odpadov občanov žijúcích na území obce.

Pred uložením

Tu je možné nastaviť koeficient, ktorý bude pred uložením prepočítavať zadanú hmotnosť na výslednú hmotnosť. Napr. pri nastavení koeficientu 0,001 a zadaní hmotnosti 1000 sa po preskočení na ďalší riadok automaticky nastaví hodnota 1. To sa hodí napríklad, ak je pre Vás príjemnejšie zadávať hodnotu v kilogramoch.

Rozsah dát

Tu je možné nastaviť

 • aby sa nezobrazovali karty odpadov mimo nastavené obdobie 
 • limit vkladania množstva odpadov a pri jeho prekročení je možné 
  • povoliť nadlimitný vklad dávky odpadu
  • upozorniť na prekročenie limitu a vybrať možnosť vloženia alebo zrušenia 
  • zakázať nadlimitný vklad dávky odpadu

Tlač

Evidenčný list

Tu je možné nastaviť

 • zlučovanie odpadov s rovnakým kódom odpadu, kategóriou a Y-kódom, prípadne tlač s upresnením názvu odpadu
 • tlač kompletnej adresy v stĺpi 5
 • aby sa pre evidenta so skládkou netlačil kód nakladania D1
 • či chcete tlačiť vlastné interné kódy odpadov 

Ohlásenie

Tu je možné

 • tlačiť do ročného ohlásenia odpady zo skupiny  20
 • tlač kompletnej adresy v stĺpi 8
 • pre evidenta so skládkou netlačiť nakladanie D1
 • Zaokrúhlenie hmotnosti odpadov v opise zariadenia
 • Detaily tlače poznámky povolenie z karty odpadov

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu

Tu sa nastavuje

 • ak chcete tlačiť oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu pre vybrané kódy nakladania a zahrnúť do nich odpady od všetkých subjektov
 • možnosť zmeny obcí v hlavičke pri každej tlači 

Všeobecné

 • Zmena kódu nakladania M v tlači za vlastný
 • Zobrazovanie údajov o doklade totožnosti na prehľade občanov

Partnerská evidencia

Ak vediete evidenciu za viac prevádzok (či už medzi svojimi alebo medzi rôznymi firmami), je možné nastaviť automatickú evidenciu u partnerskej prevádzkarne.
To znamená, že ak odovzdám odpad partnerovi, automaticky sa vytvorí dávka príjmu u daného partnera.

Paramer Obci generovať evidenciu držiteľa (kód činnosti M), ak sa rozlišujú odpady obce a odpady občanov žijúcich na území obce umožňuje evidentovi typu Obec generovat držitelské odpady. Tato funkce funguje pouze při zapnutém parametru Rozlišovať odpady obce a odpady občanov žijúcích na území obce v nastavení Evidenci odpadů.

Párové dávky

Záporné dávky

tu si nastavíte automatické generovanie kladnej dávky potom, čo ručne vytvoríte zápornú dávku odpadu

Kladné dávky

tu si nastavíte automatické generovanie zápornej dávky potom, čo ručne vytvoríte kladnú dávku odpadu

 

 

 

 

 

 • No labels