Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nastavenie oprávnenia skupín spustíte pomocou príslušného tlačidla z horného panelu.

 

Tabuľka oprávnenia skupín je rozdelená do dvoch častí. V hornej časti je prehľad všetkých skupín, v dolnej časti sú zobrazené ich práva. 

Význam tlačidiel skupiny užívateľov

IkonaNázevVýznam
NovýVytvorenie novej skupiny
UpraviťÚprava názvu a popisu skupiny
ZmazaťZmazanie skupiny

 

Kópia

Bez členstva užívateľov, iba oprávnenia

  • kópia skupiny s oprávnením bez členov

Vr. členstvo užívateľov

  • kópia skupiny s právami aj užívateľmi
ObnoviťObnovenie prehľadu

Založenie a editácia skupín

Pre založenie novej skupiny slúži tlačidlo Nový, pre editáciu tlačidlo Upraviť. 

Názov

Názov skupiny je povinný údaj, pod ktorým bude skupina zobrazená v programe. 

Popis

Detailnejší popis skupiny napríklad pre lepšiu orientáciu alebo upresnenie skupiny .

 

Podrobné informácie o užívateľoch a skupinách nájdete na stránke Užívatelia, skupiny a práva. 

Nastavenie oprávnenia

Pomocou šípok pri názve oblastí alebo tlačidiel   a  sa dostanete na jednotlivé oprávnenia pre dané agendy. Následne je možné každé oprávnenie povoliť alebo odoprieť zaškrtnutím príslušnej voľby. Pre hromadné nastavenie je možné použiť tlačidlá   Povoliť všetko agende  Odoprieť všetko agende Pokiaľ chcete nastavenie oprávnení pre agendu vynulovať, použite tlačidlo   Zrušiť všetko agende. Pre vynulovanie všetkých oprávnení slúži tlačidlo   Zrušiť všetko

Dôležité je rozlišovať, či chcete nastaviť oprávnenie na úrovni jednotlivých agend alebo na úrovni globálnej (v rámci celej aplikácie). Ak sú oprávnenia nastavené na globálnej úrovni, nastavenie na úrovni agend nebude aktívne.

Nastavenie oprávnení pre jednotlivé záznamy agendy

Oprávnenie v rámci danej agendy je tiež možné nastaviť pre jednotlivé záznamy. Po stlačení tlačidla   Pridať sa otvorí číselník, kde stačí dvojklikom alebo zaškrtnutím príslušného riadku vybrať, ktoré záznamy chcete pridať. Jednotlivé záznamy možno odstrániť pomocou tlačidl Odobrať. Pri každom zázname je potom možné nastaviť (povoliť / odoprieť) vybrané oprávnenie. Pre hromadné nastavenie oprávnení môžete využiť tlačidiel  Povoliť všetko a  Odoprieť všetko.

 

  • No labels