Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Videonávod - Odeslání doplněného hlášení
 Klikněte pro zobrazení videa

Video v plném rozlišení lze spustit na samostatné stránce po kliknutí na název videa nebo logo Youtube v okně přehrávače.

 

Vytvoření a odeslání řádného ročního hlášení o odpadech do ISPOP je popsáno v návodu Odeslání hlášení o produkci a nakládání s odpady. V tomto návodu si popíšeme, jak vytvořit doplněné hlášení. To vytváříme na základě vlastní potřeby nebo výzvy kontrolního orgánu (obvykle místně příslušné ORP nebo SOP). Důvodem je obvykle zjištěná chyba v původním řádném hlášení.

Nejprve je potřeba opravit evidenci odpadů dle požadavků. Může se to týkat jak samotných odpadů (množství, katalogové číslo odpadu, kategorie, kód nakládání apod.), tak i subjektů (chybný identifikátor, ZÚJ apod.). To provedete standardním způsobem v odpovídající agendě.

Nezapomeňte nastavit období na ohlašovaný rok.

Nastavení období


Jakmile máte data opravena, pak lze přejít k tvorbě a odeslání doplněného hlášení.

Výběr typu hlášení

V agendě odpady vyberte volbu Hlášení (ISPOP) - Hlášení o produkci a nakládání s odpady. Tím se otevře záložka, kde budou všechny provozovny, resp. vykazovací celky, za které je možné hlášení za nastavený rok vytvořit. Vyberte si požadovaný řádek a zvolte tlačítko Parametry. V zobrazeném okně přejděte na záložku Doplněné hlášení a zadejte evidenční číslo původního řádného hlášení. To zjistíte z e-mailu, který Vám byl zaslán z ISPOP po podání řádného hlášení. 

Parametry hlášení

Volbu potvrdíte tlačítkem Uložit a zavřít.

Pokud neznáte evidenční číslo řádného hlášení, pak můžete použít volbu Kontroly a odeslání - Kontroly - ISPOP validace. Výsledkem této volby bude chybová hláška ISPOP, že nelze znovu poslat řádné hlášení, neboť již existuje, a vypíše Vám evidenční číslo, které použijete pro zapsání do parametrů hlášení.

Zjištění evidenčního čísla pomocí validace ISPOP

Dále již pokračujete standardním způsobem pro tvorbu, kontrolu a odeslání hlášení. Program automaticky vytvoří doplněné hlášení. Pokud by bylo potřeba vytvořit k doplněnému hlášení další opravu, pak evidenční číslo řádného hlášení zůstává nezměněné.