Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Videonávod
 Klikněte pro zobrazení videa

Video v plném rozlišení lze spustit na samostatné stránce po kliknutí na název videa nebo logo Youtube v okně přehrávače.

Vytvoření a odeslání ročního hlášení o odpadech do ISPOP je v IS ENVITA jednoduché. Prvním předpokladem je naplněná a zkontrolovaná evidence odpadů pro danou provozovnu. Dále doporučujeme zkontrolovat všechny provozovny pomocí databáze RES. Pokud máte vše připraveno, pak můžete začít s tvorbou hlášení.

V agendě odpady vyberte volbu Hlášení - Hlášení o produkci a nakládání s odpady. Tím se otevře záložka, kde budou všechny provozovny, resp. vykazovací celky, za které je možné hlášení za nastavený rok vytvořit. Vyberte si požadovaný řádek a zvolte tlačítko Parametry. V zobrazeném okně doplňte všechny požadované hodnoty.

Před odesláním je vhodné hlášení zkontrolovat, zda splňuje veškeré formální náležitosti. Vyberte v menu volbu Kontroly a odeslání a dále Kontroly - INISOFT kontrola. Výsledek se zobrazí v okně a stav jednotlivých kontrol signalizuje barevná kostička. Pokud je červená, pak je potřeba chybu odstranit. Pokud je kostička žlutá (upozornění), pak proveďte kontrolu, zda se jedná o chybu či nikoliv. U každého řádku máte možnost se dozvědět způsob řešení kliknutím na ikonu s nápovědou . Popis veškerých kontrol je uveden v samostatné sekci Kontroly dat před odesláním hlášení do ISPOP. Odstraněním všech chyb a případně i upozornění máte data připravena k odeslání do ISPOP. Můžete využít i validace vůči ISPOP, což provedete opět v menu Kontroly a odeslání a dále Kontroly - ISPOP validace. I zde se zobrazí výsledek kontroly v okně a opět jsou zde barevné kostičky znázorňující stav výsledku - červená je chyba zabraňující odeslání hlášení do ISPOP, žlutá je upozornění nezabraňující odeslání hlášení do ISPOP.

Pokud jste vyřešili všechny kontroly, pak je možné přistoupit k vlastnímu odeslání hlášení do ISPOP. Můžete využít přímého odeslání do ISPOP nebo pomocí datové schránky. Pokud použijete volbu Kontroly a odeslání a dále Odeslání - Online do ISPOP, budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů do ISPOP (resp. CRŽP) a následně bude hlášení pomocí webových služeb odesláno do ISPOP. Pokud máte přihlašovací údaje uloženy v Nastavení programu, pak budou automaticky načteny.

Pokud použijete volbu Kontroly a odeslání a dále Odeslání - Do datové schránky ISPOP, budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů do Vaší datové schránky, jejímž prostřednictvím bude hlášení odesláno do ISPOP.

Jestliže si chcete hlášení prohlédnou nebo vytisknout a založit, pak k tomu použijte volbu v menu Tisk - Hlášení - Hlášení. Případně v témže menu je možnost hlášení uložit do souboru ve formátu pdf.