Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Od 1.1.2021 platí nová povinnosť evidencie výrobkov a materiálov, ktoré vznikli po zhodnotení odpadu. Informácie o tejto povinnosti sme už priniesli v článku Legislatívne zmeny od 1.1.2021.

Splnenie tejto povinnosti umožňuje Sklad a Obchod jednoduchým vytvorením a zadefinovaním novej Skladovej položky s nastavením možnosti Materiál/výrobok zo zhodnotenia odpadu.

 

Takto zadefinované výrobky/materiály je možné vytvoriť a následne evidovať pomocou interných skladových dokladov cez Predruhovanie tak, že zanikajúca odpadová položka sa predruhuje na daný výrobok.

 

 Túto evidenciu je možné vytlačiť z tlačovej zostavy v Skladových položkách.

 

 

Změna číselné řady

Ak si zmeníte číselný rad Vašich dokladov, a máte už  doklady vytvorené, program Vám pri editácii vybraného dokladu ponúkne zmenu na aktuálny rad pomocou tlačidla výkričníka. Táto zmena nie je povinná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels