Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Číselné rady

Číselný rad dokladov sa dá prispôsobiť v prehľade Sklady. Po stlačení možnosti   sa zobrazí zoznam dokladov so svojimi číselnými radmi, ktoré sa dajú zmeniť. Dá sa zmeniť prefix, oddeľovač aj minimálna dĺžka poradového čísla (automaticky predsadená nulami).

 

Ak zmeníte číselný rad v čase, keď už máte vystavené vybrané doklady, program Vám pri editácii vybraného dokladu ponúkne zmenu na aktuálny rad pomocou tlačidla výkričníka. Táto zmena nie je povinná.