Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Program ENVITA od verzie 2.0.0 mení spôsob registrácie.

 Zjednodušenie spoznajú najmä užívatelia sieťových licencií s rôznymi konfiguráciami modulov.

Oproti predchádzajúcemu spôsobu sa teraz registrácia vykonáva v dvoch krokoch: registrácia celej licencie a registrácia jednotlivých klientov. 


Pripravili sme pre Vás návody podľa spôsobov registrácie:

 

 

 

 

On-line registrácia

Výzva k registrácii licencie

 • Zadajte UID. 
 • Kliknite na tlačidlo "On-line registrácia".
 • Táto registrácia licencie je spoločná pre všetkých užívateľov, napríklad:
  • registráciu licencie vykoná IT správca na serveri a nezaberá klientskú registráciu
  • v tomto prípade sa pri spustení ENVITA otvorí správa registrácii klientov a správa licencie.

UID je možné dohľadať na faktúre alebo kontaktovaním INISOFT.

Zadanie UID a on-line registrácie licencie

 • Pokiaľ je licencia so zadaným UID platná, prebehne registrácia.

 • U lokálnej (jednoužívateľskej) licencie týmto registrácia končí a následne sa spúšťa program.

Registrácia klienta

Pri sieťových (viacužívateľských) licenciách je nutné vykonať registráciu pre daného klienta - vybrať iba moduly, s ktorými bude pracovať.

 • V stĺpci Použiť zaškrtnite moduly, ktoré má mať tento klient k dispozícii.
 • Zadajte meno užívateľa, prípadne obdobný identifikátor klienta (ak sa napríklad pracovníci striedajú u jedného počítača).
 • Kliknite na tlačidlo "On-line registrácia".

 • Pokiaľ je všetko v poriadku prebehne registrácia klienta a spustí sa program.

 

Slovníček pojmů

 Licencia

 • súhrn všetkých zakúpených modulov v objednanej konfigurácii a počtu registrácií
 • registruje sa raz pre všetkých užívateľov po inštalácii alebo aktualizácii
 • registráciu môže vykonať aj správca IT na serveri bez registrácie jeho počítača
 • po zakúpení obdržíte údaj UID, ktorým budete registrovať
  • unikátny identifikátor licencie sa už nezmení, ani keď zmeníte konfiguráciu licencie (rozšírením alebo obmedzením)
  • každé UID patrí len k jednej databáze, či už v lokálnej, alebo sieťovej konfigurácii

 

Klient

 • koncové zariadenie, ktoré registrujete pre prácu s programom - počítač, alebo užívateľský účet v prípade terminálového prístupu
 • klient môže mať registrované iba moduly, ktoré obsahuje licencia (alebo aj len vybrané)
 • každá registrácia klienta k programu využíva jednu voľnú licenciu registrovaných modulov

 

Správa licencie

 • pohľad na aktuálnu konfiguráciu licencie vrátane prehľadu čerpaných a zostávajúcich licencií modulov

 

Správa klientov

 • pohľad na všetky vykonané registrácie klientov k licencii
 • možnosť odregistrácie klientov (uvoľnenie licencie pre iného klienta)

 

Zákaznické číslo

 • identifikuje prostredie pri registrácii licencie

 

Klientské číslo

 • identifikuje počítač alebo užívateľský účet pri terminálovom prístupe pri registrácii klienta

Vzdialené pripojenie

Pri registrácii klienta cez vzdialenú plochu program detekuje tzv. terminálovú prevádzku Pri registrácii klienta s terminálovou prevádzkou ale nebude funkčný program pri spustení na pôvodnom počítači, kde je IS ENVITA nainštalovaný. Program vás na túto skutočnosť upozorní hlásením a otázkou, či si prajete naozaj pokračovať. 

Pokiaľ si nie ste istí, že budete v budúcnosti pracovať pomocou vzdialeného pripojenia, odporúčame registráciu vzdialene nevykonávať. 


Možné problémy on-line registrácie - ak on-line nefunguje

Niekedy sa stane, že Vám pri registrácii licencie otvorí hneď okienko vpravo "Telefonická registrácia" - viď.obrázok.

 

Toto sa najčastejšie stáva vtedy, keď sa ENVITA nemôže z nejakých dôvodov cez internet spojiť s licenčným serverom.
Najmä vtedy keď:

 • nemá dostupný internet vôbec 
 • komunikácia z ENVITA do INISOFT na licenčný server je niečím blokovaná (najčastejšie to blokujú zariadenia na kybernetickú ochranu Vašej siete, tzv. firewally). Tu je vhodné povoliť na firewalle komunikáciu pre URL adresy používané v programe ENVITA
 • nie sú splnené SW požiadavky na zabezpečenú komunikáciu s protokolom TLS 1.2 - najmä na starších operačných systémoch Windows 7/ 8/ 8.1/ prípadné starších vydaniach Windows 10.
  vid. návod (CZ) - Nastavení protokolu TLS 1.2

Ak Vám z akéhokoľvek dôvodu on-line registrácia neprejde, je aj náhradná možnosť - telefonická registrácia, ktorá je popísaná tu nižšie.

Nefunkčnou komunikáciou ENIVTY voči serverom INISOFT, ale prichádzame okrem prácnejšej registrácii aj o radu ďalších výhod. A to najmä zisťovanie noviniek, informácii o vydávaných aktualizáciách programu, komunikácia s podporou užívateľov a nahlasovanie problémov do systému HelpDesk a v neposlednej rade aj o prístup do znalostnej bázy Centrum informácií a všetkým návodom k ENVITE.

 

 

Telefonická registrácia

Výzva k registrácii licencie

Ak z nejakého dôvodu nie je možné vykonať on-line registráciu licencie, je možné licenciu zaregistrovať telefonicky:
 • Dvojklikom na ikonu šípiek [>>] sa zobrazí telefonická registrácia licencie (ak program sám zistí nedostupnosť siete, zobrazí sa pole pre telefonickú registráciu automaticky).
 • Kontaktujte INISOFT - povedzte IČO, UID, ktoré chcete registrovať a údaj z poľa Zákaznícke číslo.
 • Nastavenie licencie načítate z licenčného súboru, ktorý je možné získať na základe komunikácie s INISOFT (napríklad zaslaním na email).
 • Kliknite na Zaregistrovať licenciu

Registrácia klienta

Ak z nejakého dôvodu nie je možné vykonať on-line registráciu klienta, je možné zaregistrovať telefonicky:

 • Výber modulov, ktoré má mať daný klient k dispozícii.
 • Dvojklikom na ikonu šípiek [>>] sa zobrazí telefonická registrácia klienta (ak program sám zistí nedostupnosť siete, zobrazí sa pole pre telefonickú registráciu automaticky).
 • Kontaktujte INISOFT - povedzte IČO, údaj UID, údaj Klientské číslo a či sa jedná o Terminálovú prevádzku.
 • Bude Vám oznámené Sériové číslo, ktoré uvediete do príslušného poľa.
 • Kliknite na Zaregistrovať telefonicky.

 

 

Správa licencií a klientov

 • Pokiaľ nie je v pripojenej databáze nájdená aktívna licencia, zobrazí sa po spustení ENVITA vždy Registrácia licencie.
 • Pokiaľ nie je v aktívnej licencii nájdená platná registrácia klienta, zobrazí sa po spustení ENVITA vždy Registrácia klienta.

V registrovanej verzii ENVITA je Správa licencií dostupná z hlavného ovládacieho panela.

Správa licencií

 • Ak dôjde k zmene licencie (napríklad rozšírenie o nové moduly), tak stačí prejsť do správy licencií a zadať novú on-line registráciu.
 • Automaticky dôjde k aktualizácii licencie podľa aktuálne zakúpenej licencie.

 

Správa klientov

 • V správe klientov je možné sledovať registrácie klientov a ich modulov alebo ich aj odoberať.
 • Taktiež aj, či je licencia typu "Local" (inštalácia na danom PC) alebo "Terminal" (prístup cez tzv. RDP protokol - Vzdialená plocha Windows).
 • Odobraním alebo zrušením uvoľníte potrebné licencie iným klientom (napríklad po výmene počítača).
 • Možnosť editovať meno používateľa daného PC.

 

 

Meno užívateľa

Meno užívateľa sa prvýkrát vyplní po registrácii klienta. Potom je možné toto meno editovať pre lepšiu orientáciu správy klientov (klientských PC), napríklad po výmene používateľa.

 

Off- line zrušenie registrácie

V niektorých prípadoch, napríklad, keď nie ste pripojení k internetu, je nutné zadať pre zrušenie registrácie klienta vyžadovaný PIN. Ten vám oznámi pracovník spoločnosti INISOFT na tel. linke  +421 (0) 221 028 111.

 

Registrácia novo vydanej licencie

Pokiaľ došlo k vydaniu novej licencie k Vášmu UID, program Vás na to upozorní hlásením. Pre zaregistrovanie novo vydanej licencie stačí kliknúť na tlačidlo Registrácia v hornom paneli, otvoriť správu licencie a vykonať online registráciu. Tým sa Vám zaregistruje aktuálna licencia pre Vaše UID.