Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Program ENVITA od verzie 2.0.0 mení spôsob registrácie.

 Zjednodušenie spoznajú najmä užívatelia sieťových licencií s rôznymi konfiguráciami modulov.

Oproti predchádzajúcemu spôsobu sa teraz registrácia vykonáva v dvoch krokoch: registrácia celej licencie a registrácia jednotlivých klientov. 


Pripravili sme pre Vás návody podľa spôsobov registrácie:

 

 

 

 

On-line registrácia

Výzva k registrácii licencie

 • Zadajte UID. 
 • Kliknite na tlačidlo "On-line registrácia".
 • Táto registrácia licencie je spoločná pre všetkých užívateľov, napríklad:
  • registráciu licencie vykoná IT správca na serveri a nezaberá klientskú registráciu
  • v tomto prípade sa pri spustení ENVITA otvorí správa registrácii klientov a správa licencie.

UID je možné dohľadať na faktúre alebo kontaktovaním INISOFT.

Zadanie UID a on-line registrácie licencie

 • Pokiaľ je licencia so zadaným UID platná, prebehne registrácia.

 • U lokálnej (jednoužívateľskej) licencie týmto registrácia končí a následne sa spúšťa program.

Registrácia klienta

Pri sieťových (viacužívateľských) licenciách je nutné vykonať registráciu pre daného klienta - vybrať iba moduly, s ktorými bude pracovať.

 • V stĺpci Použiť zaškrtnite moduly, ktoré má mať tento klient k dispozícii.
 • Zadajte meno užívateľa, prípadne obdobný identifikátor klienta (ak sa napríklad pracovníci striedajú u jedného počítača).
 • Kliknite na tlačidlo "On-line registrácia".

 • Pokiaľ je všetko v poriadku prebehne registrácia klienta a spustí sa program.

 

Slovníček pojmů

 Licencia

 • súhrn všetkých zakúpených modulov v objednanej konfigurácii a počtu registrácií
 • registruje sa raz pre všetkých užívateľov po inštalácii alebo aktualizácii
 • registráciu môže vykonať aj správca IT na serveri bez registrácie jeho počítača
 • po zakúpení obdržíte údaj UID, ktorým budete registrovať
  • unikátny identifikátor licencie sa už nezmení, ani keď zmeníte konfiguráciu licencie (rozšírením alebo obmedzením)
  • každé UID patrí len k jednej databáze, či už v lokálnej, alebo sieťovej konfigurácii

 

Klient

 • koncové zariadenie, ktoré registrujete pre prácu s programom - počítač, alebo užívateľský účet v prípade terminálového prístupu
 • klient môže mať registrované iba moduly, ktoré obsahuje licencia (alebo aj len vybrané)
 • každá registrácia klienta k programu využíva jednu voľnú licenciu registrovaných modulov

 

Správa licencie

 • pohľad na aktuálnu konfiguráciu licencie vrátane prehľadu čerpaných a zostávajúcich licencií modulov

 

Správa klientov

 • pohľad na všetky vykonané registrácie klientov k licencii
 • možnosť odregistrácie klientov (uvoľnenie licencie pre iného klienta)

 

Zákaznické číslo

 • identifikuje prostredie pri registrácii licencie

 

Klientské číslo

 • identifikuje počítač alebo užívateľský účet pri terminálovom prístupe pri registrácii klienta

Vzdialené pripojenie

Pri registrácii klienta cez vzdialenú plochu program detekuje tzv. terminálovú prevádzku Pri registrácii klienta s terminálovou prevádzkou ale nebude funkčný program pri spustení na pôvodnom počítači, kde je IS ENVITA nainštalovaný. Program vás na túto skutočnosť upozorní hlásením a otázkou, či si prajete naozaj pokračovať. 

Pokiaľ si nie ste istí, že budete v budúcnosti pracovať pomocou vzdialeného pripojenia, odporúčame registráciu vzdialene nevykonávať. 


Telefonická registrácia

Výzva k registrácii licencie

Ak z nejakého dôvodu nie je možné vykonať on-line registráciu licencie, je možné licenciu zaregistrovať telefonicky:
 • Dvojklikom na ikonu šípiek [>>] sa zobrazí telefonická registrácia licencie (ak program sám zistí nedostupnosť siete, zobrazí sa pole pre telefonickú registráciu automaticky).
 • Kontaktujte INISOFT - povedzte IČO, UID, ktoré chcete registrovať a údaj z poľa Zákaznícke číslo.
 • Nastavenie licencie načítate z licenčného súboru, ktorý je možné získať na základe komunikácie s INISOFT (napríklad zaslaním na email).
 • Kliknite na Zaregistrovať licenciu

Registrácia klienta

Ak z nejakého dôvodu nie je možné vykonať on-line registráciu klienta, je možné zaregistrovať telefonicky:

 • Výber modulov, ktoré má mať daný klient k dispozícii.
 • Dvojklikom na ikonu šípiek [>>] sa zobrazí telefonická registrácia klienta (ak program sám zistí nedostupnosť siete, zobrazí sa pole pre telefonickú registráciu automaticky).
 • Kontaktujte INISOFT - povedzte IČO, údaj UID, údaj Klientské číslo a či sa jedná o Terminálovú prevádzku.
 • Bude Vám oznámené Sériové číslo, ktoré uvediete do príslušného poľa.
 • Kliknite na Zaregistrovať telefonicky.

 

 

Správa licencií a klientov

 • Pokiaľ nie je v pripojenej databáze nájdená aktívna licencia, zobrazí sa po spustení ENVITA vždy Registrácia licencie.
 • Pokiaľ nie je v aktívnej licencii nájdená platná registrácia klienta, zobrazí sa po spustení ENVITA vždy Registrácia klienta.

V registrovanej verzii ENVITA je Správa licencií dostupná z hlavného ovládacieho panela.

Správa licencií

 • Ak dôjde k zmene licencie (napríklad rozšírenie o nové moduly), tak stačí prejsť do správy licencií a zadať novú on-line registráciu.
 • Automaticky dôjde k aktualizácii licencie podľa aktuálne zakúpenej licencie.

 

Správa klientov

 • V správe klientov je možné sledovať registrácie klientov a ich modulov alebo ich aj odoberať.
 • Taktiež aj, či je licencia typu "Local" (inštalácia na danom PC) alebo "Terminal" (prístup cez tzv. RDP protokol - Vzdialená plocha Windows).
 • Odobraním alebo zrušením uvoľníte potrebné licencie iným klientom (napríklad po výmene počítača).

 

Off- line zrušenie registrácie

V niektorých prípadoch, napríklad, keď nie ste pripojení k internetu, je nutné zadať pre zrušenie registrácie klienta vyžadovaný PIN. Ten vám oznámi pracovník spoločnosti INISOFT na tel. linke  +421 (0) 221 028 111.

 

Registrácia novo vydanej licencie

Pokiaľ došlo k vydaniu novej licencie k Vášmu UID, program Vás na to upozorní hlásením. Pre zaregistrovanie novo vydanej licencie stačí kliknúť na tlačidlo Registrácia v hornom paneli, otvoriť správu licencie a vykonať online registráciu. Tým sa Vám zaregistruje aktuálna licencia pre Vaše UID.