Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Obsah

SW požiadavky

 • Microsoft .NET Framework 4.8
 • Microsoft Visual C++ 2017 Runtime 32bit/64bit (v případě instalace MS SQL Server Express LocalDB)
 • TLS 1.2

 

HW požiadavky

Tabuľky nižšie obsahujú minimálne a odporúčané požiadavky pre beh programu ENVITA (nie sú brané do úvahy ďalšie aplikácie, ktoré môžu na serveri/PC byť). 

Lokálna inštalácia

Parametre konfigurácie
Minimálne
Doporučené
Operačný systémWindows 8.1*Windows 10
SQL server

MS SQL Server Express LocalDB**

MS SQL Server Express LocalDB**
Procesor2 jadrá2 a viac jadier
Operačná pamäť (RAM)

8 GB

16 GB a viac
Miesto na disku 10 GB40 GB a viac
Grafické rozlíšenieHDReady (1366 x 768)FullHD (1920x1080)

*Windows 8.1 už neodporúčame, pretože v roku 2023 dôjde k ukončeniu podpory zo strany Microsoft, vid tabuľka

**Je súčasťou inštalačného balíčka. Pre 32-bitové operačné systémy je distribuovaná verzia 2014, pre 64-bitové operačné systémy sa distribuuje verzia 2019

Sieťová inštalácia

Parametre konfigurácie

Databázový server

Koncová stanica

Typ požiadaviekMinimálneDoporučenéMinimálneDoporučené

Operačný systém

Windows 8.1*

Windows Server 2016 a vyšší

Windows 8.1* / Windows Server 2012*

Windows 10 a vyšší / Windows Server 2016 a vyšší

SQL server

MS SQL Server 2014 Express

MS SQL Server 2019 Express a vyšší

-

-

Procesor

2 jadrá

8 a viac jadier

2 jadrá

2 a viac jadier

Operačná pamäť (RAM)

8 GB

16 GB a viac

8 GB

16 GB a viac

Miesto na disku

30 GB

40 GB a viac

2 GB

5 GB a viac
Grafické rozlíšenie--HDReady (1366 x 768)FullHD (1920x1080)
 • Windows 8.1 a Windows Server 2012 už neodporúčame, pretože v roku 2023 dôjde k ukončeniu podpory zo strany Microsoft, vid tabuľka

Inštalácia vlastného programu ENVITA

Stiahnutie demoverzie programu z internetových stránok https://www.inisoft.sk/podpora-a-download.

Spustenie stiahnutého inštalátora, výber druhu inštalácia MS SQL servera a prehľad inštalovaných súčastí programu ENVITA.

Pre inštaláciu je nutné pripojenie k internetu. Počas inštalácie sťahované potrebné inštalačné balíčky podľa voľby. Ak by inštalácia prebiehala na počítači bez pripojenia k internetu, je nutné si vyžiadať kompletný inštalačný balíček.

 • Typická inštalácia (localDB), nainštaluje sa:
  • Microsoft .NET Framework (4.8) - iba ak nie je nainštalované
  • MS SQL Server 2012 Shared Management Objects - iba ak nie je nainštalované
  • MS System CLR Types for MS SQL Server 2012 - iba ak nie je nainštalované
  • MS SQL Server 2014 Express ve verzii LocalDB
  • ENVITA
 • Vlastná inštalácia, možnosť vybrať verziu vlastného MS SQL serveru. Nainštaluje sa:
  • ENVITA


Aktualizácia

Aktualizačný súbor je dostupný na stiahnutie na našich webových stránkach v sekcii Podpora, na stahnutie.


Lokálna verzia

V prípade lokálnej verzie  stačí spustiť aktualizačný súbor a prejsť sprievodcom aktualizácie, tým dôjde k povýšeniu programu  ENVITA na aktuálnu verziuPri ďalšom spustení programu potom dôjde k automatickej aktualizácii databáz (hlavná databáza a databáza príloh) na aktuálnu verziu.

Sieťová verzia

V rámci sieťovej verzie je proces aktualizácie programu rovnaký ako v prípade lokálnej verzie  - stačí prejsť sprievodcom, ale pri nastavení minimálnych oprávnení užívateľov nedochádza k aktualizácii databáz pri ďalšom spustení programu. 

Na aktualizáciu databáz slúži nástroj  DbUpdater, ktorý je možné vyexportovať zo sprievodcu aktualizáciou . Vo vyexportovanom adresári sa potom nachádza aj zložka s aktualizačnými skriptami. 

Na vykonanie aktualizácie je nutné  v DbUpdateru nastaviť:

 • Adresár s aktualizačnými skriptami - SqlScripts pre hlavnú databázu, SqlScripts\DbFiles pre databázu príloh 
 • Pripojenie k SQL serveru a určenie databázy pre aktualizáciu 

Automatická aktualizácia databáz v rámci sieťovej verzie

Aby bola umožnená automatická aktualizácia databáz pri spustení programu v rámci sieťovej verzie, je nutné aby mal užívateľ práva na úrovni role  db_owner.

Pokiaľ užívateľ má práva nižšie, ponúkne ENVITA pri spustení tiež možnosť prihlásenia sa pod iným SQL účtom, možno teda použiť napr. aj dedikovaný SQL účet s vyššími právami iba pre aktualizáciu. Toto jednorazové prihlásenie neprepíše konfiguračný súbor, teda pri ďalšom spustení dôjde k prihláseniu pod klasickým užívateľom.