Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Obsah

Vzhled karty přehledu

Při větším počtu otevřených přehledů může být orientace v přehledech složitější. Každý uživatel si proto může nastavit vlastní vzhled pro každou kartu přehledu (záložku). Upravit lze nejen název, ale i barvu karty. Pro nastavení vlastního vzhledu stačí kliknout pravým tlačítkem na kartu přehledu - Barva formuláře nabízí možnost obarvit si záložku jednou z nabízených barev. Název záložky lze upravit v položce Popis formuláře. Pokud byste se chtěli vrátit k základnímu vzhledu, stačí po kliknutí pravým tlačítkem na kartu přehledu vybrat možnost Výchozí vzhled.

 

Ukázka vlastního vzhledu karet přehledů

Nabídka pravého tlačítka

Verze přehledu

Pokud se v levém horním rohu přehledu objeví červený vykřičník, znamená to, že verze rozložení přehledu není aktuální. V takovém případě stačí přehled zavřít a znovu otevřít.

Přehled s neaktuálním rozložením

Řazení sloupců

Ve všech přehledech v programu (číselníky, jednotlivé agendy) je možné využívat řazení sloupců. Kliknutím na název sloupce se provede vzestupné nebo sestupné řazení. Pro lepší přehlednost se daný sloupec zvýrazní a zobrazí se v něm šipka, která symbolizuje způsob setřídění.

Základní řazení

Posloupnost řazení sloupců

Pokud potřebujete setřídit přehled dle více kritérií, tak můžete využít tzv. posloupnost třídění. Setřiďte přehled dle jednoho sloupce, např. dle Kódu odpadů. Poté stiskněte klávesu Shift a klikněte na třídění dle Nakládání. V tu chvíli se přehled setřídí dle Kódu odpadů a v rámci toho se setřídí i dle kódu nakládání. V příkladu uvedeném na obrázku níže pro katalogové číslo 200301 jsou za sebou řádky nejprve s kódem nakládání A00, pak AN3 a teprve poté BN3. Takto lze řetězit libovolné množství sloupců pro třídění. Můžete tedy opět se stisknutou klávesou Shift označit sloupec Mn + a budete mít v rámci odpadu 200301 a nakládání A00 setříděn přehled od nejmenšího množství po největší.

Řazení několika sloupců

Obnovení přehledu do původního rozložení

Obnovení přehledu do původního rozložení je možné realizovat dvěma způsoby.

Kliknutím pravým tlačítkem myši kdekoliv v přehledu s daty se zobrazí kontextové menu, které umožní vrátit rozložení do původní podoby.

Pravé kliknutí v přehledu

Kliknutím pravým tlačítkem myši na název sloupce se zobrazí kontextové menu, které obsahuje možnost obnovit původní rozložení přehledu.

Pravé kliknutí na název sloupce

Výběr zobrazovaných sloupců

Nevyhovují Vám zobrazené sloupce, chtěli byste mít jako první uvedený jiný? Jednoduše si nadefinujte přehled dle svých potřeb. Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný název sloupce, čímž se zobrazí kontextové menu. V něm klikněte na volbu Výběr sloupců. Zobrazí se přehled všech dostupných položek (sloupců) pro danou agendu, které dosud nejsou zobrazeny.

Dvojklikem myši na vybrané položce ze seznamu se přidá sloupec na konec přehledu.

Položky agendy Odpady

 Přetažením položky ze seznamu (stisknutím levého tlačítka myši, přesunem na konkrétní místo v záhlaví a následným uvolněním tlačítka) vložíte položku na určité místo mezi jiné sloupečky.

Vložení nového sloupce na určité místo v přehledu

 Pokud si přejete přesunout existující sloupec na jiné místo, stačí jej pomocí levého tlačítka myši přetáhnout na požadované místo.

Přesun sloupce

Další možnosti kontextové nabídky

Kliknutím pravým tlačítkem myši na název sloupce se zobrazí kontextové menu, které umožňuje další přizpůsobení přehledu.

název funkcepopis funkce
Seřadit vzestupněSeřadí vybraný sloupec vzestupně
Seřadit sestupněSeřadí vybraný sloupec sestupně
Zrušit řazeníZruší řazení podle vybraného sloupce
Vymazat všechna tříděníZruší třídění ve všech sloupcích
Seskupit podle tohoto pole

Seskupí všechny záznamy podle vybraného sloupce

Zobrazit / Skrýt pole Seskupit podleUmožňuje vybrání sloupců pro seskupení
Skrýt tento sloupecOdebrání vybraného sloupce z přehledu
Výběr sloupcůUmožňuje přidat další sloupce z nabídky do přehledu

Přizpůsobit velikost

Zmenší nebo zvětší šířku vybraného sloupce podle velikosti dat
Přizpůsobit (všechny sloupce)Zmenší nebo zvětší šířku sloupců v celém přehledu podle velikosti dat
Zrušit filtrZruší použité filtrování v daném sloupci
Editor filtruVstup do editace filtru, více zde - kombinované filtrování
Zobrazit / Skrýt vyhledávací panelZobrazí nebo skryje panel vyhledávání
Zobrazit / Skrýt automatický filtrační řádekZobrazí nebo skryje panel automatického filtrování, více zde - jednoduché filtrování
Obnovit rozložení

Obnoví rozložení přehledu do původního nastavení

Export datExport dat zvolenou metodou
Filtr štítkůNastavení a aktivace/deaktivace filtru

Kopírování obsahu buněk

V jakémkoliv přehledu je možné zkopírovat obsah vybrané buňky a to buď pomocí klávesové zkratky CTRL + C nebo kliknutím pravého tlačítka a zvolením možnosti Kopírovat - Obsah buňky. V nabídce pravého tlačítka je také možné zkopírovat celý řádek s / bez záhlaví.

Export do xlsx

Jakýkoliv přehled je možné také exportovat do souboru xlsx. Tato funkce je k nalezení v nabídce pravého tlačítka - Export dat. Nejprve je vytvořen soubor a ten zobrazen. Pokud chcete soubor zachovat, je potřeba využít funkce pro jeho uložení do zvolené složky. Pokud chcete soubor vždy uložit (ještě před jeho zobrazením), proveďte odpovídající úpravu v Nastavení.

  • No labels