Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jednoduché filtrování

Jednoduché filtrování zobrazených dat je možné pomocí prvního řádku v přehledu. Stačí napsat do příslušné kolonky, co se má filtrovat. Primárně se filtruje dle zadaných znaků, které se mohou nacházet kdekoliv (i uprostřed) v položkách v daném sloupci. Lze kombinovat filtrování ve více sloupcích. Toto filtrování lze použít všude, kde je zobrazen tento první řádek pro filtrování.

Umístění filtru v přehledu

Jedinou výjimkou jsou štítky, kdy do filtrovacího pole nelze psát. Filtr pro štítky se nachází v nabídce pravého tlačítka nad filtrovacím polem - Filtr štítků. V Nastavení filtru se pak zaškrtnou ty štítky, které mají být zahrnuty do podmínek filtru.

Změna způsobu vyhledávání jednoduchého filtrování

Kliknutí levým tlačítkem myši na písmena ABC v řádku filtrování umožňuje otevřít nabídku, kde je možné změnit způsob vyhledávání. Tato změna se uloží a je k dispozici při dalším otevření daného přehledu nebo spuštění programu.

Nabídka možností filtrování

Kombinované filtrování

Složitější filtrování se zpřístupní ihned poté, co se začne filtrovat podle jedné hodnoty. V pravém spodním rohu přehledu se objeví možnost upravit filtr. Po kliknutí na tuto volbu se otevře detail nastavení filtrování.

V detailním nastavení je možné nastavit kombinaci neomezeného množství podmínek. Tyto podmínky se řídí dle logických operátorů AND, OR, NAND a NOR. Obdobné nastavení podmínek můžete nalézt například při filtrování příchozí pošty v MS Outlook.

Aktivní kombinovaný filtr

 

 

 

Editor filtru

  • No labels