Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Úvodní obrazovka slouží jako základní přehled o Vašem programu ENVITA. Máte odsud rychlý přístup k nastavení, změně registrace, k nápovědě nebo k nastavení databáze. 

Úvodní stránka

Hlavní část

Nastavení - otevře okno pro nastavení programu, kde je možné uzpůsobit některé funkce a vzhled programu vlastním požadavkům. Více informací s podrobným popisem naleznete v sekci Nastavení.

Titulní strana - otevře záložku s úvodní stránkou programu. Zobrazují se zde novinky nejenom o programu, ale i legislativní změny a další zajímavosti. Zároveň je zde možné využít rychlé vyhledávání v Centru informací.

O programu - zobrazí detailní informace o programu, kde je uvedena verze jednotlivých částí informačního systému a databáze.

Registrace -potřebujete zaregistrovat Vaši novou licenci programu nebo spravovat současnou licenci? K tomu je určena ikona Registrace. Více informací naleznete v kapitole Registrace programu ENVITA.

Titulní strana

O programu

Podpora

V sekci Podpora jsou odkazy na všechny důležité stránky v případě, že potřebujete pomoci.

Centrum informací - zde naleznete všechny návody a tipy, jak pracovat s programem ENVITA.

Helpdesk - pokud jste v Centru informací nenašli, co jste potřebovali, můžete nám pomocí této ikony zaslat Váš požadavek / dotaz.

Vzdálená podpora - tato ikona Vás přesměruje na stránku s popisem aplikace TeamViewer, kde je i možnost stažení.

INISOFT.CZ - odkaz na naše internetové stránky, kde můžete získat více informací o společnosti INISOFT s.r.o.

Uživatelé a práva

V sekci Uživatelé a práva se nachází funkce pro správu uživatelů, skupin a nastavení práv.

Změna přihlášeného uživatele - pokud potřebujete změnit přihlášeného uživatele, pak použijte tuto volbu. Nemusíte program ukončovat a znovu spouštět. 

Správa uživatelů - správa uživatelských účtů je popsána v kapitole Správa uživatelů.

Skupiny systému - správa skupin systému je popsána v kapitole Správa uživatelů.

Skupiny a práva - správa skupin a práv je popsána v kapitole Správa uživatelů.

Změna hesla - změna hesla právě přihlášeného uživatele.

Databáze

Hlavní databáze - nastavení připojení k hlavní databázi je popsáno v kapitole Databáze.

Záloha hlavní databáze - tato funkce umožňuje provést jednorázovou zálohu databáze na určené místo. Doporučujeme mít nastaveno automatické zálohování a tuto funkci použít pouze v určitých situacích.

Databáze příloh - nastavení připojení k databázi příloh je popsáno v kapitole Databáze.

Databáze RES - nastavení připojení k databázi RES je popsáno v kapitole Databáze.

Štítky

Štítky - nastavení štítků je popsáno v kapitole Štítky.

Skupiny štítků - nastavení skupin štítků je popsáno v kapitole Štítky.

Stavový panel

Stavovým panelem je myšlena spodní řádka programu, kde jsou zobrazeny další informace a je možné z ní vyvolat určité funkce.

Období - změna období je pospána na stránce Nastavení období.

Aktualizace programu - provede kontrolu, zda je program aktuální nebo je možné stáhnout novější verzi.

Přihlášený uživatel - informace o aktuálně přihlášeném uživateli. Pokud chcete provést změnu uživatele (přihlásit jiného), pak stačí na tento text kliknout a program zobrazí přihlašovací okno nebo využít funkce v horním panelu v sekci Uživatelé a práva - Přihlásit se jako jiný.

Přihlašovací okno

  • No labels