Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Návody dle způsobů registrace:

On-line registrace

Výzva k registraci licence

 • Zadejte UID. 
 • Klikněte na tlačítko "On-line registrace".
 • Tato registrace licence je společná pro všechny uživatele, například:
  • registraci licence provede IT správce na serveru a nezabírá klientskou registraci,
  • v tomto případě se při spuštění ENVITA otevře správa registrací klientů a správa licence.

Registrace licence

UID je možné dohledat na faktuře nebo kontaktováním INISOFT.

Zadání UID a on-line registrace licence

 • Pokud je licence se zadaným UID platná, proběhne registrace.

 • U lokální (jednouživatelské) licence tímto registrace končí a následně se spouští program.

Potvrzení registrace licence

Registrace klienta

U síťových (víceuživatelských) licencí je nutné provést registraci pro daného klienta - vybrat pouze moduly, se kterými bude pracovat.

 • Ve sloupci Použít zaškrtněte moduly, které má mít tento klient k dispozici.
 • Zadejte jméno uživatele, případně obdobný identifikátor klienta (pokud se například pracovníci střídají u jednoho počítače).
 • Klikněte na tlačítko "On-line registrace".

Registrace klienta - moduly

 • Pokud je vše v pořádku proběhne registrace klienta a spustí se program.

Potvrzení registrace klienta

Slovníček pojmů

 Licence

 • souhrn všech zakoupených modulů v objednané konfiguraci a počtu registrací
 • registruje se jednou pro všechny uživatele po instalaci nebo aktualizaci
 • registraci může provést i správce IT na serveru bez registrace jeho počítače
 • po zakoupení obdržíte údaj UID, kterým budete registrovat
  • unikátní identifikátor licence se už nezmění, ani když změníte konfiguraci licence (rozšířením nebo omezením)
  • každé UID patří jen k jedné databázi, ať už v lokální, nebo síťové konfiguraci

 

Klient

 • koncové zařízení, které registrujete pro práci s programem - počítač, nebo uživatelský účet v případě terminálového přístupu
 • klient může mít registrované pouze moduly, které obsahuje licence (nebo i jen vybrané)
 • každá registrace klienta k programu využívá jednu zakoupenou licenci registrovaných modulů

 

Správa licence

 • pohled na aktuální konfiguraci licence včetně přehledu čerpaných a zbývajících licencí modulů

 

Správa klientů

 • pohled na všechny provedené registrace klientů k licenci
 • možnost odregistrace klientů (uvolnění licence pro jiného klienta)

 

Zákaznické číslo

 • identifikuje prostředí při registraci licence

 

Klientské číslo

 • identifikuje počítač nebo uživatelský účet při terminálovém přístupu při registraci klienta

Telefonická registrace

Výzva k registraci licence

Pokud z nějakého důvodu není možné provést on-line registraci licence, je možné licenci zaregistrovat telefonicky:
 • Dvojklikem na ikonu šipek [>>] se zobrazí telefonická registrace licence (pokud program sám zjistí nedostupnost sítě, zobrazí se pole pro telefonickou registraci automaticky).
 • Kontaktujte INISOFT - sdělte IČO, UID, které chcete registrovat, a údaj z pole Zákaznické číslo.
 • Nastavení licence načtete z licenčního souboru, který je možné získat na základě komunikace s INISOFT (například zasláním na email).
 • Klikněte na Zaregistrovat licenci.

Telefonická registrace licence

Registrace klienta

Pokud z nějakého důvodu není možné provést on-line registraci klienta, je možné zaregistrovat telefonicky:

 • Výběr modulů, které má mít daný klient k dispozici.
 • Dvojklikem na ikonu šipek [>>] se zobrazí telefonická registrace klienta (pokud program sám zjistí nedostupnost sítě, zobrazí se pole pro telefonickou registraci automaticky).
 • Kontaktujte INISOFT - sdělte IČO, údaj UID, údaj Klientské číslo a zda se jedná o Terminálový provoz.
 • Bude Vám sděleno Sériové číslo, které uvedete do příslušného pole.
 • Klikněte na Zaregistrovat telefonicky.

Spuštění telefonické registrace klienta

Telefonická registrace klienta

 

 

Správa licencí a klientů

 • Pokud není v připojené databázi nalezena aktivní licence, zobrazí se po spuštění ENVITA vždy Registrace licence.
 • Pokud není v aktivní licenci nalezena platná registrace klienta, zobrazí se po spuštění ENVITA vždy Registrace klienta.

V registrované verzi ENVITA je Správa licencí dostupná z hlavního ovládacího panelu.

 

Tlačítko pro správu registrace

 

Správa licencí

 • Pokud dojde ke změně licence (například rozšíření o nové moduly), tak stačí přejít do správy licencí a zadat novou on-line registraci.
 • Automaticky dojde k aktualizaci licence dle aktuálně zakoupené licence.

Správa licence

Aktualizace licence

Správa klientů

 • Ve správě klientů je možné sledovat nebo odebírat registrace klientů. Odebráním nebo zrušením uvolníte potřebné licence jiným klientům (například po výměně počítače).

Správa klientů

Seznam registrovaných klientů

Registrace nově vydané licence

Pokud došlo k vydání nové licence k Vašemu UID, program Vás na to upozorní hláškou. Pro zaregistrování nově vydané licence stačí kliknout na tlačítko registrace na horním panelu, otevřít správu licence a provést online registraci. Tím se Vám zaregistruje aktuální licence pro Vaše UID.

Upozornění na vydání nové licence

Přeregistrace licence

Pokud je z jakéhokoliv důvodu vyžadována přeregistrace licence a nedošlo ke změně licence (snížení počtu licencí pro modul,...), která by byla v rozporu s již zaregistrovanými klienty, stačí znovu zaregistrovat pouze licenci a registrace klientů zůstává původní.

Pokud by nová licence byla v rozporu se zaregistrovanými klienty, je nutné toto vyřešit upravením registrací klientů ve správě klientů. Dále je možné licenci zaregistrovat s tím, že dojde ke smazání všech registrací klientů, nebude tedy žádný konflikt, ale bude nutné všechny klienty znovu zaregistrovat.

Typickými příklady, kdy je vyžadována přeregistrace jsou např. povýšení verze IS ENVITA, kdy se liší první nebo druhá číslice v číslu verze nebo instalace na nový DB server.