Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prehľad pokladňa zobrazuje všetky hotovostné operácie vybraného strediska a umožňuje tlač pokladničnej knihy a pokladničných dokladov.

Popis jednotlivých ovládacích prvkov prehľadu pokladňa

ikonaklávesová skratkafunkcia
bez klávesovej skratkyvklad hotovosti bez väzby na skladový pohyb

bez klávesovej skratkyvýber hotovosti bez väzby na skladový pohyb

Ctrl + U / F4editácia / zmena vybranej položky

Deletezmazať vybraný záznam

Ctrl + K / F2kópia vybraného záznamu

F5obnova zobrazeného prehľadu

Ctrl + Ptlačové menu, tlač vybraného záznamu v detailnom prehľade

bez klávesovej skratkyuzávierka pokladne - všetky hotovostné operácie do dňa uzávierky (vrátane) budú zablokované pre úpravy či zmazanie

Vklad a výber hotovosti

Funkcia vklad umožňuje vkladať hotovosť do pokladne bez väzby na skladový pohyb. Táto funkcia má jednoduchý formulár.

Funkcia výber umožňuje vyberať hotovosť z pokladne bez väzby na skladový pohyb. Táto funkcia má jednoduchý formulár.

Daňový režim

ZkratkaVýznam
NDDNie je daňový doklad
BDRBežný daňový režim
PDPRežim prenesenia daňovej povinnosti
ODDOslobodenie od dane pri dodaní tovaru do inného členského štátu EU (§ 43)
ODVOslobodenie od dane pri vývoze tovaru (§47)

 

Tlač pokladničnej knihy

Vo vlastnom tlači pokladničnej knihy je možné zvoliť súčtovania po jednotlivých dňoch a túto tlačovú zostavu následne vytlačiť.

Ukážka zobrazenia - nesúčtovania po dňoch

Ukážka zobrazenia - súčtovania po dňoch


Změna číselné řady

Ak si zmeníte číselný rad Vašich dokladov, a máte už  doklady vytvorené, program Vám pri editácii vybraného dokladu ponúkne zmenu na aktuálny rad pomocou tlačidla výkričníka. Táto zmena nie je povinná.