Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prehľad pokladňa zobrazuje všetky hotovostné operácie vybraného strediska a umožňuje tlač pokladničnej knihy a pokladničných dokladov.

Popis jednotlivých ovládacích prvkov prehľadu pokladňa

ikonaklávesová skratkafunkcia
bez klávesovej skratkyvklad hotovosti bez väzby na skladový pohyb

bez klávesovej skratkyvýber hotovosti bez väzby na skladový pohyb

Ctrl + U / F4editácia / zmena vybranej položky

Deletezmazať vybraný záznam

Ctrl + K / F2kópia vybraného záznamu

F5obnova zobrazeného prehľadu

Ctrl + Ptlačové menu, tlač vybraného záznamu v detailnom prehľade

bez klávesovej skratkyuzávierka pokladne - všetky hotovostné operácie do dňa uzávierky (vrátane) budú zablokované pre úpravy či zmazanie

Vklad a výber hotovosti

Funkcia vklad umožňuje vkladať hotovosť do pokladne bez väzby na skladový pohyb. Táto funkcia má jednoduchý formulár.

Funkcia výber umožňuje vyberať hotovosť z pokladne bez väzby na skladový pohyb. Táto funkcia má jednoduchý formulár.

Tlač pokladničnej knihy

Vo vlastnom tlači pokladničnej knihy je možné zvoliť súčtovania po jednotlivých dňoch a túto tlačovú zostavu následne vytlačiť.

Ukážka zobrazenia - nesúčtovania po dňoch

Ukážka zobrazenia - súčtovania po dňoch


Změna číselné řady

Ak si zmeníte číselný rad Vašich dokladov, a máte už  doklady vytvorené, program Vám pri editácii vybraného dokladu ponúkne zmenu na aktuálny rad pomocou tlačidla výkričníka. Táto zmena nie je povinná.