Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Čo je nového vo verzii ENVITA 1.2.2.FIX

 

Dátum vydania: 22. 1. 2020          Verzia zostavenie: 1.2.2.17849

Základný modulZákladný modul


Pridané

  • rozšírená podpora klávesu Tab pri výbere položiek

Modul OdpadyModul Odpady


Zmenené

  • opravený výber kódov nakladania na dávke odpadov

  • interný kód dávky odpadov - rozšírenie rozsahu povolených znakov

  • opravený výber odpadu na formulári kópie dávky odpadu a hromadnej zmeny dávok