Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Verzia 2.1.0 vyžaduje registráciu licencie i registráciu klientov (jednotlivých užívateľov).

Pridané

  • Prehľady - pridaná nová funkcia na kopírovanie hodnoty alebo celého riadku do schránky cez pravé tlačidlo myši alebo CTRL + C 
  • Prehľady - pridané grafické upozornenie v prípade, že vlastné rozloženie prehľadu vzniklo zo staršej šablóny, než je v aplikácii dostupná 
  • Subjekty - pri vypĺňaní formulára subjektu typu Občan sa novo prvý znak v poli meno a priezvisko automaticky zmení na veľké

Zmenené

  • Subjekty - optimalizácia rýchlosti načítania dát 
  • Subjekty - optimalizácia našeptávača na formulári subjektu, doplnenie adresy vybraného subjektu 
  • Formulár subjektu - vizuálne usporiadanie tlačidla pre nastavenie východzieho typu subjektu
  • Zjednotenie farebného odtieňa označujúceho povinné polia na formulároch
  • Registrácia - opravená chyba zobrazenia chybovej hlášky pri otvorení správy licencie 
  • Klávesové skratky - teraz fungujú, aj keď je kurzor v riadku filtra prehľadu 

ImportImport


Zmenené

  • Zrýchlenie importu subjektov