Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ľahké vedenie evidencie odpadov, zo skladových pohybov, umožňuje funkcia pre prevod do evidencie odpadov. 

 

 

 

Výber obdobia

Výber obdobia umožňuje prevod dát vo vybranom dátumovom rozmedzí. Najmenší možný prevod je za jeden deň.

Výber skladu

Prevod dát je možný iba pre práve jeden vybraný sklad. Ak je v programe viac skladov, ktoré sa majú prevádzať do evidencie odpadov, tak je nutné prevod dát opakovať viackrát.

Popis prevodu dát

Popis prevodu dát umožňuje zadať textový popis daného prevodu. Tento popis je dôležitý z hľadiska následnej práce s jednotlivými prevodmi dát. Napríklad bude nutné prevod dát zmazať, evidenciu opraviť a vykonať nový prevod dát.

Príklady textového popisu:

 • týždenný prevod dát
 • prevod dát za prvý štvrťrok

Kontrola dát

Vykoná kontrolu dát, podľa vybraného obdobia a skladu a následne zobrazí výsledok kontroly.

Upozornenie

Po kontrole dát sa NEVYKONÁ prevod dát do evidencie odpadov.

 

Zoznam vykonávaných kontrol

 • kontrola typu subjektu v roli prevádzkarne skladu
 • kontrola nastavenia zodpovedajúcich činností na skladu
 • kontrola nastavenia Evident činností
 • kontrola použitia Evident ako partnerov na skladových dokladoch
 • kontrola nastavenia činností na skladových položkách
 • kontrola nastavenia kódov nakladania u odberateľov odpadu
 • kontrola kompatibility činností na skladových položkách s typmi skladových dokladov
 • kontrola platnosti katalógového čísla odpadov
 • kontrola vyplnenia a platnosti Y-kódu u nebezpečných odpadov
 • Kontrola na předání odpadů do domácnosti

 • Kontrola na vyplněné místo původu odpadu u výkupu od občanů

 

Výsledok kontroly sa otvorí v novom okne, kde sa zobrazí detailný popis a je možné ihneď prejsť k oprave chyby. Ďalej je tu možné uložiť výpis do textového súboru alebo zobraziť všetky vykonávané kontroly.

Prevod dát do evidencie odpadov

Po spustení prevodu dát sa najskôr vykoná kontrola dát. Ak táto kontrola neobsahuje chyby, tak sa vykoná vlastný prevod dát do evidencie odpadov.

Správa prevodov

Tu nájdete uskutočnené prevody. Ich zmazaním zmažete aj prevedené dáta.

 

 

 

 

 • No labels