Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kódy nakladania odberateľov slúžia k definovaniu kódov nakladania odberateľov pre následný prevod do evidencie odpadov.

 

Popis jednotlivých ovládacích prvkov prehľadu Kódy nakladania odberateľov


 

ikonaklávesová skratkafunkcia
Ctrl + N / Insertnový záznam

Ctrl + U / F4úprava / zmena vybranej položky

Deletezmazanie vybraného záznamu

Ctrl + K / F2kópia vybraného záznamu

F5obnova zobrazeného prehľadu

Ctrl + Ptlač vybraného dokladu
 rýchle filtrovanie subjektov, ktoré už sú v evidencii, ale nemajú vyplnený kód nakladania

Zadanie nového kódu nakladania odberateľa


Pre odberateľov je možné definovať jeden kód nakladania, ktorý sa použije pri všetkých skladových položkách prevádzaných do evidencie odpadov, nezávisle na ich katalógovom čísle.

Nastavenie kódov nakladania je možné ďalej upresniť na jednotlivé katalógové čísla.

Vyplnením kódu nakladania pri jednotlivých položkách, podľa katalógového čísla, sa pre tieto položky prestáva uplatňovať všeobecné nastavenie kódu nakladania pre odberateľov.

 

 

  • No labels