Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Upozornění:

V současných verzích IS ENVITA není možné používat pro ověření identity občana L CA s kartou Starcos.

Pro správný chod Webview 2 je potřeba mít nejnovější prostředky SDK (nástroje a knihovny). Bohužel tyto nové prostředky nejsou zpětně kompatibilní s některými operačními systémy (Windows 8.1 a starší)., kde by Webview přestalo správně pracovat.

V určitých síťových instalacích, nemusí být komponenta WebView2 a použití Identity občana funkční.

Na řešení vzniklé situace intenzivně pracujeme.

Popis:

Aplikace IS ENVITA využívá v některých případech standardního webového prohlížeče operačního systému, kterým je EDGE (dříve Internet Explorer). Program nepoužívá k zobrazení uživatelský prohlížeč, ale pouze komponentu pro použití v SW třetích stran WebView2 Runtime. Doporučujeme tedy provést instalaci této komponenty, kterou získáte například ze stránek společnosti Microsoft. V okně vyberte verzi odpovídající Vašemu prostředí dle obrázku níže a instalaci proveďte. Doporučujeme, aby tuto akci provedl Váš IT.

Na 32-bitové Windows lze nainstalovat pouze 32-bitovou verzi MS Edge WebView2 Runtime.
Na 64-bitové Windows 8.1 / Server 2012 R2 a starší pouze 64-bitovou verzi MS Edge WebView2 Runtime. Jedná se již o nepodporované systémy ze strany Microsoft, proto nedoporučujeme jejich používání.
Na 64-bitové Windows 10 / Server 2016 a novější lze nainstalovat 32-bitovou i 64-bitovou verzi MS Edge WebView2 Runtime.

Aplikace IS ENVITA je od verze 2.1.13 v tzv. hybridním režimu, tedy je spouštěna ve verzi, v jaké je operační systém (32 nebo 64-bit). Z těchto důvodů bude pravděpodobně potřeba nově instalovat 64-bitovou verzi knihovny, neboť aktuálně nainstalovaná 32-bitová verze nepůjde použít.

https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/

Instalace WebView2 Runtime.


V OS Windows 11 a nových aktualizacích Windows 10 je tato komponenta již automaticky obsažena a není tedy potřeba ji ručně instalovat.

Prohlížeč je například využíván pro připojení k portálu CRŽP, kterým se následně připojujete do ISPOP (odeslání ročního hlášení) nebo SEPNO (ohlašovací listy přepravy nebezpečného odpadu).