Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikace IS ENVITA využívá v některých případech standardního webového prohlížeče operačního systému, kterým je EDGE (dříve Internet Explorer). Program nepoužívá k zobrazení uživatelský prohlížeč, ale pouze komponentu pro použití v SW třetích stran WebView2 Runtime. Doporučujeme tedy provést instalaci této komponenty, kterou získáte například ze stránek společnosti Microsoft. V okně vyberte odpovídající verzi odpovídající Vašemu prostředí dle obrázku níže a instalaci proveďte. Doporučujeme, aby tuto akci provedl Váš IT.

https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/

Instalace WebView2 Runtime.


V OS Windows 11 a pravděpodobně i v připravované aktualizaci Windows 10 je tato komponenta již automaticky obsažena a není tedy potřeba ji ručně instalovat.

Prohlížeč je například využíván pro připojení k portálu CRŽP, kterým se následně připojujete do ISPOP (odeslání ročního hlášení) nebo SEPNO (ohlašovací listy přepravy nebezpečného odpadu).