Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jednotlivé kroky, které je potřeba udělat, abyste mohli začít využívat Informační systém ENVITA.


Instalace programu

Instalační balíček

Instalace databáze RES

 

(lightbulb) pro EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 je nutné RES Plus přeregistrovat licenčním číslem IS ENVITA

Instalační balíček

Registrace ENVITA

  • UID potřebné k registraci programu najdete na faktuře nebo na Příloze č. 3 Smlouvy
  • Pokud nemáte možnost online registrace, zavolejte na tel. č. 485 102 698 - volba 9

Návod na registraci

Mohlo by se Vám hodit

Návody v Centru informací

Školení "Práce s IS ENVITA na PC"

Helpdesk

Technická podpora

  • využijte naši technickou podporu na tel. čísle 485 102 698 provolba 3/1/1