Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikace používající .NET Framework nejsou ve výsledném .exe a .dll kompilované přímo do strojového kódu. Při spuštění na konkrétním stroji dochází k online překladu potřebných částí kompilátorem .NET Frameworku až při spuštění. Tedy první použití / spuštění trvá delší dobu a zatěžuje procesor. (například první tisk v aplikaci, samotný start atd).

Pro tyto případy existuje v .NET Frameworku nástroj nazvaný NGEN, který provede přegenerování do strojového kódu a tyto kompiláty si ukládá do C:\Windows\assembly a následně při spouštění aplikace použije tyto obrazy. Spuštění aplikace je až o 1/2 rychlejší.

Optimalizaci výkonu lze zapnout v menu O aplikaci tlačítkem Optimalizovat pro výkon. Předpokladem je, že je program spuštěn s dostatečnými právy (správce). Optimalizaci lze zapnout již při instalaci programu, kde je standardně nabízena.

Tlačítko pro optimalizaci

Pokud je aplikace spouštěna více uživateli ze sdílené složky nebo na terminálovém serveru, pak stačí optimalizaci spustit pouze jednou (na daném stroji). Ostatní uživatelé spouštějící program shodně budou mít optimalizaci již provedenu.

Optimalizaci lze (s právy administrátora) spustit i zpětně a to pomocí příkazu isenvita.exe -PERFORMANCEON